Endelig! Etter 561 dager med koronarestriksjoner åpner Norge opp igjen. Enmeter`n er historie, vi kan omgås som før 12. mars i fjor. Kultur- og idrettsarrangører kan slippe alle som vil inn, normal aktivitet på utsteder kan gjenopptas – og grensene åpnes tilnærmet som før pandemien traff oss.

Det er all mulig grunn til å gratulere oss selv med dagen, og si vel overstått! Det har i sannhet vært en prøvelse, men i det store og hele har vi klart å takle den aldeles utmerket. Kollektivt har Norge som nasjon håndtert koronapandemien eksemplarisk. Antall døde har vært på et minimum, og tallet er langt lavere enn andre land det er naturlig å sammenligne oss med. Det samme gjelder antallet pasienter som har havnet på sykehus. Av de mange tusen som ble smittet, har det vært få som er blitt alvorlig syke.

Ola og Kari Nordmann har lojalt støttet opp om myndighetenes håndtering av situasjonen. Det betyr at Regjeringen og helsemyndighetene har håndtert den på en god måte. Dette er også en seier for den norske lojaliteten og tålmodigheten. Et annet utslag av dette fenomenet er det svært høye antallet innbyggere i alle aldre som har latt seg vaksinere. Dette har sikret oss flokkimmunitet, og gjør at vi nå står godt rustet mot det som måtte være igjen av covid-19 der ute i samfunnet.

Også økonomisk har den norske velferdsstaten klart å ri av bøygen. Det finnes enkeltskjebner som virkelig har lidd under pandemien, men kollektivt har Norge som nasjon klart å komme seg godt igjennom også på dette området.

Det er all mulig grunn til å gi regjeringen, FHI og Helsedirektoratet honnør for måten de har ledet oss igjennom krisa i Norge. Erna Solbergs dager som statsminister er straks talte. Hun vil bli husket for å ha jobbet svært godt i de 561 dagene pandemien varte. Det er lite å pirke på. Sett med lokale øyne mener vi at situasjonen ved grenseovergangene kunne ha vært løst raskere og smidigere enn de ble, men det overskygger ikke det generelle positive inntrykket.

Også lokalt har myndighetenes håndtering vært tillitsfull og god. En spesiell takk til kommuneoverlege Kjersti Gjøsund og hennes stab. De har inngitt tillit i Halden-samfunnet fra første stund, og har gjort en suveren innsats for fellesskapet.

Normale tilstander vil også få konsekvenser. Grensehandelen vil gradvis ta seg opp. Det vil gå utover lokalt næringsliv, samtidig som mange haldensere vil få jobb på den andre siden av grensa igjen. Det blir spennende tider framover for mange.

Men mest av alt; nå skal vi feire!!! Gjerne med en klem. Hvis du vil ...!