Gå til sidens hovedinnhold

En verdig eldreomsorg

Artikkelen er over 1 år gammel

FRITT ORD Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rådmann skriver i sitt budsjettforslag for 2019 følgende: "Gitt det investeringsnivået som ligger i gjeldene økonomiplan og som skal gjennomføres i de neste 4 årene, vil gjeldsnivået i kommunen bli høyt. Anslagsvis rundt 4 mrd. kr. (4000 millioner) ved utgangen av perioden. Et slikt gjeldsnivå kan KUN forsvares dersom vi samtidig avsetter nødvendige midler til å dekke eventuelle renteøkninger/ytterligere bruk av sikringsinstrumenter, og/eller endringer i rammebetingelsene knyttet til avdrag på gjeld. En forutsetning for det økonomiske opplegget fremover er at deler av den opparbeidede driftsreserven som hittil har gått til underskuddinndekning ikke føres tilbake til ordinær drift, men settes av til rente og avdragsfond." Dette har flertalet av det politiske nivået sluttet seg til.

Hva innebærer så dette etter Pensjonistpartiets syn? Det innebærer at det i de kommende årene ikke blir noe mer økonomiske midler til den ordinære driften enn det som er i 2019. Dette innebærer også en nullvekst om ikke politisk ledelse i årene som kommer, øker skatter og avgifter ytterligere. For mange er de alt på et for høyt nivå i kommunen.

Pensjonistpartiets politikk i denne sammenheng sier et klart NEI til at kommunen skal øke lånegjelden opp til 4000 millioner. Det vil etter vår oppfatning ramme eldreomsorgen i kommunen. At det ikke er avsatt økonomiske midler for å åpne Bergheim bo og omsorgsplasser fullt ut, taler for seg selv. I tillegg til dette så står det på venteliste mellom 20 til 30 personer for sykehjemsplass. Slik vil ikke vi i Pensjonistpartiet ha det i kommunen.

Tas det opp lån i en slik størrelse som her er nevnt, så må det gå utover tilbudet til de som trenger det mest i kommunen. Lånegjelden skal betales de neste 15-20 årene, så her vil den kursen som politisk nivå har fastsatt få langsiktige konsekvenser. Eldrebølgen vil i løpet av de nærmeste årene også i vår kommune kreve sitt, om vi skal ha en verdig eldreomsorg som alt i dag er under press. Kursen som den politiske ledelsen nå har fastsatt, er IKKE den som Pensjonistpartiet vil ha i kommunen. Det kan du som velger gjøre noe med når du avgir din stemme 8. eller 9. september.

Godt valg!

Kommentarer til denne saken