En vanskelig tid for kommune Norge

Nils Sagstuen, leder i Halden Pensjonistparti

Nils Sagstuen, leder i Halden Pensjonistparti

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Den situasjon som landets kommuner nå står midt oppe i, er nesten ikke til å tro kunne skje. I løpet av få uker har alt blitt snudd på hodet. Helsevesenet er satt under press som var helt umulig å forutsi. Nesten innenfor hele det private næringslivet gjennomføres det nå både oppsigelser og permitteringer som vi nesten må gni oss i øynene for å fatte omfanget av.

På landsbasis er det over 300.000 personer som er berørt av dette til nå. Vår egen kommune slipper heller ikke unna i den sammenheng; det er derfor med stor respekt at vi gjennom HA kan følge med på at mange viktige forhold blir behandlet og iverksatt ovenfor innbyggerne.

Ordfører Anne-Kari har lange dager med viktige oppgaver som hun ivaretar, etter det jeg kan skjønne på en god måte. Her blir ikke mye lagt til side fra hennes side når det gjelder oppgaver. Saker skal bli utført til innbyggerens beste. Med seg i denne sammenheng har hun også en administrasjon og øvrige ansatte i kommunen, som gjør de tiltakene som nå er nødvendig. Slik undertegnede ser det så vil det ta tid å komme tilbake til normale tilstander, derfor må kommunen utarbeide en langsiktig plan, og ikke bare tenke kortsiktig for den situasjonen vi står midt oppe i nå. Noe annet vil bli feil sett fra min side. Hva er viktig i denne sammenheng? Hva skal sikres av tilbud i kommunen?

Fylkesmanns tilsyn.

Det skjedde et politisk skifte ved kommunevalget i september 2019. Grunnlaget for det var at innbyggerne ønsket en ny politisk kurs i lokalsamfunnet, og Pensjonistpartiet ble det fjerde største partiet i kommunen. Vi mener at det budskapet vi gikk ut med at vi sto ved et veiskille, når det gjaldt å sikre velferden til innbyggerne ble godt mottatt av velgerne. Det er ikke nok at det bare sies fra et politisk parti, men at det er også noe som mange innbyggere i kommunen var enige i.

Gjennom Fylkesmanns to tilsynsrapporter som ble utarbeidet både innenfor stønad etter sosialtjenesteloven ved NAV, hvor det i dens konklusjon sier følgende: Halden kommune sørger ikke for forsvarlig kartlegging og beslutning av søknader om økonomisk stønad. Når det gjelder tilsynet med miljørettet helsevern i barnehager og skoler, er konklusjon følgende: Halden kommune sørger ikke for at det gjennomføres regelmessige risikobaserte tilsyn med skoler og barnehager, det er brudd på: Folkehelseloven § 9 og § 30 og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 25. Begge rapportene tar sitt utgangspunkt i det som har skjedd de senere årene i kommunen, som de partiene som nå har overtatt styringen skal rette opp. Hvis så skal skje er det ingen tvil om at de store budsjettavvikene som det nå er rapportert om i økonomiplan for februar på nærmere 20 millioner kroner innenfor skolene og NAV, må medføre at de får tilført disse pengene og ikke bli utsatt for ytterligere innsparinger.

Pensjonistpartiet la opp til at det skulle arrangeres et åpent møte hvor situasjon innenfor disse områdene skulle behandles før Påske. Vi vil komme tilbake til dette så fort det lar seg gjennomføre.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken