Leser med stor interesse innlegg fra AP sin ordførerkandidat Linn Laupsa om at alle bør ha en jobb å leve av, og en jobb på heltid.

Jeg representerer drosjenæringa i Halden, og vi har akkurat opplevd at regjeringen går inn for det stikk motsatte i vår næring. Det er et mål å få fjernet dette som vanlige jobber og få mer persontransport over på transport via delingsøkonomi. Det sto det også klart i regjeringsplattformen til regjeringen som består av H, Frp, V og KrF.

Tidligere sa regjeringen at taxi var en viktig del av kollektivtrafikken i Norge, men det forsvant plutselig i den nye regjeringsplattformen.

Det som blir spesielt for oss her i Halden er at den nye loven som har kommet er omtrent en avskrift av delingsøkonomiutvalgets innstilling.

Og i det utvalget satt Roger Schjerva, nr. 12 på Arbeiderpartiets liste for kommunestyrevalget i Halden, og han er også gift med ordførerkandidat Linn Laupsa.

Arbeiderpartiet sentralt, med medlem av Stortingets samferdselsutvalg, Øystein Langholm Hansen i spissen har gått sterkt imot den nye loven. Det samme har alle stortingsrepresentanter fra AP Østfold.

Men hvor står Halden AP i denne saken? Støtter dere den nye loven som R. Schjerva har vært med å foreslå å gå inn for, eller støtter dere AP sentralt?

Halden taxi er en av de større arbeidsplassene i Halden. I overkant av 100 personer regner Halden taxi som sin arbeidsplass. Vi bidro med 15,5 millioner i skatter, arb. avgift og mva. i 2018.

Halden taxi er miljøfyrtårn og er ISO 2001:2015-autoriserte.

Alle våre ansatte har selvsagt ordnede arbeidsforhold med feriepenger, sykepenger, OTP, yrkesskadeforsikring osv. Mange jobber heltid, og mange jobber deltid.

Alt dette har ingen interesse for regjeringen og delingsøkonomiutvalgets medlemmer. Bortsett fra medlem Tinnlund som representerte LO.

Hun uttalte at hun vurderte å tre ut av hele utvalget da det til tider minnet om et bestillingsverk (for Uber) Men Halden AP sin Roger Schjerva stemte med flertallet og stemte henne ned i 90 % av sakene. Selv når hun sa at taxi er et yrke, ble hun nedstemt.

Jeg har personlig hatt en diskusjon med Roger Schjerva om hele innstillingen til delingsøkonomiutvalget, da han sporty nok stilte opp på årsmøtet i Norges Taxiforbund AVD Østfold. All ære til han for det!

Før valget er det viktig for alle de som har taxi som yrke i Halden å vite hvor står Halden AP i denne saken?

Loven er vedtatt. Drosjeyrket skal ødelegges. Man skal ikke leve av å kjøre taxi. Det skal være delingsøkonomi sier delingsøkonomiutvalget og regjeringen.

Senterpartiet i Halden har vært krystallklare. Det støtter vi absolutt ikke sier de. Jeg hadde møte med Halden Høyre før saken ble vedtatt. De var ikke positive til endringene.

Men hvor står Halden Ap? Ber om at Ordførerkandidat Linn Laupsa gir en redegjørelse for dette.

Er det bare innen kommunale jobber man bør ha heltidsstillinger, eller også i drosjenæringa?

Støtter Halden AP delingsøkonomiutvalget og regjeringen i denne saken, eller støtter dere drosjenæringa og 90 % av dem som uttalte seg i denne saken før den ble vedtatt?