Halden er byen med det store hjertet, frivilligheten, rockebyen, håndballbyen, hockeybyen – byen under festningen og arrangementsbyen. I det siste har vi også blitt fotballbyen i Østfold – ikke noe er bedre enn å se Kvik Halden nok en gang banke storebror fra Fredrikstad.

Halden er kulturbyen – og uendelig mye av det gode som skjer i Halden er basert på frivillig innsats og med minimal eller ingen kommunal støtte.

De siste årene er de kommunale budsjettene kuttet til beinet, og vi har vært enda mer avhengig av frivilligheten. Når det butter imot, er det mange som stiller opp. Mange har strukket strikken langt, og vi har forståelse for at man kan kjenne på følelsen av at nå orker vi ikke mer.

Vi frykter det er mye som er i ferd med å rakne. At det som er bygget opp gjennom generasjoner forvitrer. Ikke bare utarmes skolen til barna våre, også idretten er sviktet. Kvik Halden og Berg IL venter fremdeles på pengene sine. At vi enda ikke har fått på plass en utvidelse av hallen i Tistedal er bare flaut.

I vårt budsjett for 2019 prioriterte vi, som vi har gjort hvert år, en styrking av tilbudet til barn og unge. Vi styrket skolen og skolehelsetjenesten. Vi prioriterte ekstra midler til ungdomsklubber, til korps, vi styrket kulturskolen – og vi la inn en tydelig satsing på kultur og frivillighet. Dette har vi klart å gjøre innenfor stramme økonomiske rammer, og vi har vært opptatt av en helhetlig, ansvarlig og forutsigbar økonomisk politikk.
Politikk handler om prioriteringer. Hvert eneste år har vi både i budsjett og økonomiplan prioritert barn og unge. Vi har prioritert og satt av midler til kultur og til frivillighet – og en økt satsing på ungdomsklubber og tiltak rettet mot barn og unge. Nettopp derfor har den debatten som har gått siste dager vært veldig overraskende.

Det er mange som gjør en helt fantastisk innsats for barn og unge i Halden. Det være seg 4H, idretten, Fargespill, Kirkens bymisjon, Ungdomssamfunnet og mange flere.

Om vi fikk gjennomslag for våre politiske prioriteringer, ville det vært avsatt midler slik at alle som driver denne type aktiviteter rettet mot barn og unge kunne søke om kommunal støtte. Det ville vært etablert forutsigbare ordninger, og det ville vært systemer som sikret likebehandling – og det kommunale ungdomstilbudet ville ligget fast hvor både Domino og Rockehuset er viktige brikker i det store puslespillet.

All ære til Ungdomssamfunnet og den jobben de gjør. Men en driftsstøtte til Ungdomssamfunnet for neste år – det er en budsjettsak. Det fordrer avsatte budsjettmidler, det fordrer en forutsigbar prosess – og alle som driver denne type frivilling innsats rettet mot barn og unge må gis den samme mulighet til å søke om midler.

Under det borgerlige styret er budsjettet kuttet til beinet, raskest mulig nedbetaling av akkumulert underskudd har vært den viktigste politiske føringen – samtidig som kommunens har lånt penger for å investere, og kommunens gjeld er mangedoblet under Høyres ledelse.

Vi har forståelse for at de som jobber med frivillige tiltak rettet mot barn og unge noen ganger får lyst til å rope høyt – se oss, hjelp oss. Vi skulle ønske rammevilkårene var annerledes, men det er altså de borgerlige partienes budsjett som er vedtatt – ikke Arbeiderpartiets.

Torsdag legger vi frem vårt forslag til økonomiplan for Halden 2020 – 2023. Der vil det nok en gang være en tydelig satsing på skole, på barn og på unge – og det vil nok en gang ligge midler til å styrke alle tiltak rettet mot barn og unge, inklusive ungdomsklubbene våre.

Til høsten er det valg, deretter skal budsjettet for 2020 utarbeides – og flertallets budsjett blir vedtatt.