«En svale gjør ingen sommer» er et ordtak hos Aristoteles, trolig bygd på Aisopos fabel om ødelanden og svalen. (Kilde: Store Norske Leksikon), men at tranene kommer er et sikkert vår og sommertegn.

Denne enslige tranen slo seg ned på et jorde i Torpedalen torsdag.

Dette skriver Store Norske Leksikon om tranene og Norge:

«Eneste hekkende art i sin familie her i landet. Den er større enn stork, med meget lang hals og lange ben. Den er vanligvis meget sky og har et trompetlignende skrik. I flukten er halsen rett utstrakt, mens den noe mindre gråhegren flyr med s-formet hals. Fjærdrakten er jevnt grå, ofte med noe rustbrun rygg. Halsen er svart og hvit, og hodet har en rød isseflekk. Den hengende, litt strutselignende «halen» består av de forlengede, indre armsvingfjærene.»

«Hekkeområdet er stort sett begrenset fra det nordøstlige Europa til Ural. I Norge hekker den spredt på myrer i Østlandets lavere og høyere skogtrakter til Nordland og dessuten i Pasvik. Enkelte reirfunn er også kjent fra Sørvestlandet og Vestlandet. Har utvidet sitt hekkeområde og økt i antall de siste 20–30 år. Norske traner overvintrer hovedsakelig i Spania. Reiret er stort og består av plantedeler. De to eggene ruges av begge kjønn i ca. 30 dager. Ungene blir flygedyktige etter vel to måneder.»

Under trekket kan mer enn 25 000 traner mellomlande ved Hornborgasjön i Sverige  før de drar videre til hekkeplassene rundt Østersjøen (Kilde: Wikipedia).