15. mars tok sjuendeklassinger ved Hjortsberg skole initiativ til en skolestreik utenfor rådhuset. Elever fra flere skoler var til stede, både fra barneskole, ungdomsskole og videregående. Mange har uttrykt sin støtte for denne streiken, men en del har også vært i mot. Ingen har så vidt meg bekjent tatt for seg begrepet streik, hva det er, og hvorfor man velger streik som en måte å protestere på.

Streik kan sees på som en form for sivil ulydighet. Sivil ulydighet er nødvendig når det ikke er mulig å gjøre det som er rett innenfor nåværende systemer. De som er imot streiken, har ikke skjønt poenget til elevene. 

I samfunnsfag lærer elevene hvordan vi lever i et demokrati, og at folkevalgte gjennomfører folkets vilje. De lærer om Norge som en viktig aktør i verdens miljøengasjement. De lærer om grunnloven vår, der det står at vi har rett på et miljø som sikrer helsen og en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Elevene leser videre at «naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten». I naturfag lærer de hvordan naturen er kompleks, og ligger over oss mennesker.

 

Når elevene kommer ut av skolen, ser de et «bruk og kast» – samfunn, et fossilt samfunn basert på eldre teknologi og tankemåter. De leser fine ord fra politikere om at utslippene må ned, samtidig som det i neste åndedrag vedtas økt oljeleting. De ser at emballasje som før var i papp eller papir, blir byttet ut med plast.

Å drepe engasjement 

 De finner raskt ut av selv om nesten 100 prosent av strømmen som produseres i Norge er fornybar, selges mye av denne til utlandet slik at mesteparten av strømmen vi bruker i Norge, er fossil kraft som er importert. De ser store veier og små fortau dukke opp uten at syklister blir hensyntatt. Eksemplene finnes i det uendelige – kontrasten mellom lært kunnskap og politikken som gjennomføres er blitt for stor for elevene.
I Norge er det sedvane å streike for høyere lønn og bedre arbeidsvilkår. Hvordan kan det ha seg at man ser opp til de som streiker for høyere lønn, mens de som er dypt skuffet over dagens miljøpolitikk og ønsker å markere dette, risikerer ugyldig fravær?

I Klassekampen 15. mars står det: «Streikende skoleelever krever håndfast klimahandling: Er lei av babbel». Elevene er lei av flotte ord, og krever handling.

 

De Grønne i Halden stiller oss bak dette, og i Halden vil vi gå i front for at Halden skal bli en sykkelvennlig by, at Tyska og Hollenderen skal være park- og opplevelsesområder og at engangsplast skal bort fra vår kommune. Vi ønsker en moderne by der unge mennesker ønsker å bosette seg, og der man er en veiviser for framtidens samfunn.

Det er på tide med et samfunn uten babbel. Derfor gir vi tommel opp til modige elever som tør å si ifra på en tydelig måte i et samfunn der de ikke blir tatt på alvor.

Simen Paulsen er 3. kandidat på valglista til Miljøpartiet De Grønne i Halden.