Mona Bergseth, leder for seksjon etterforskning ved Halden politistasjon, Øst politidistrikt har et viktig innlegg i HA 6. mars mot nedleggingen av Eva krisesenter i Halden.

Halden Soroptimistklubb vil gi sin helhjertede tilslutning til hennes innlegg. Vi har i mange år støttet krisesenteret på ulike måter og kan ikke tie nå. Vi anser krisesenteret for å være et avgjørende bidrag i hjelpen til voldsutsatte kvinner og barn i vår by.

Vi ønsker å være en stemme for de som utsettes for vold eller lever i frykt for vold i hverdagen. Kommunens ansvar for å gi et likeverdig tilbud til menn, kan løses på andre måter. Likeså når det gjelder tilbud til rusmisbrukere. Disse gruppene har andre behov enn kvinner og barn.

Når det gjelder barnas behov, er trygghet og forutsigbarhet sentralt. Normalt vil barna som har midlertidig opphold på krisesenteret, være elever ved Haldenskolene og delta i fritidstilbud her.

Dette vil vanligvis fortsette under opphold på krisesenteret. Ser kommunen hva en flytting til Sarpsborg vil innebære av praktiske og økonomisk utfordringer for å møte disse barnas behov?

Ser kommunen hvor slitsom denne tilværelsen kan bli i en fra før vanskelig situasjon?

Vi slutter oss til Mona Bergseths betraktninger om langsiktige negative og dyre konsekvenser.

Vi anser det ikke tjenlig å legge ned Eva krisesenter.