Klokken 09:06 rykket alle nødetater ut til fylkesvei 21 mellom Halden og Aremark mellom Store Erte og Fjell bru. Meldingen lød på at en personbil og en lastebil hadde kollidert.

Klokken 09:35 er HAs journalist Anja Lillerud på ulykkesstedet.

På telefon forteller hun at luftambulansen også er i ferd med å lande i området og alle nødetater er på plass.

– Luftambulansen flyr over veien her nå. Det ser ut til å være en alvorlig ulykke. Trafikken er stanset i begge retninger. Ulykken har skjedd like før Fjell bru på en tilsynelatende rett strekning, forteller Lillerud.

Klokken 10:15 forteller HAs journalist på stedet at luftambulansen ikke gikk ned for landing, men sendte ned en lege og en redningsmann. Like etterpå kjørte en ambulanse fra stedet uten blålys og sirener. Viking redningstjeneste har nettopp ankommet.

Klokken 10:30 forteller politiets innsatsleder Ole Juelsen på stedet til HAs journalist at en person har omkommet i ulykken. Den omkomne er en mann og førte personbilen som var involvert i ulykken. Politiet jobber nå med å få varslet pårørende.

– Det kom inn en melding til politiet om at det var en møteulykke mellom en lastebil og en personbil. Det er en personbil og en liten lastebil som har truffet hverandre på sletten her oppe. Det har vært en del materielle skader på kjøretøyene. Det ble jobbet med hjerte- og lungeredning på stedet. Livet sto ikke til å redde her og nå vil vi ha sperret av veien her en stund framover for å etterforske og sikre bevis for å finne årsaken til ulykken, sier Juelsen til HA.

Politiet jobber nå med å finne ut av den omkomnes familieforhold og få varslet pårørende. I tillegg til at det vil pågå et arbeid med å finne ut årsaken til ulykken og dødsfallet.

Innsatslederen sier at de er usikre på om dødsfallet er relatert til trafikkulykken eller om det skyldes et illebefinnende i forkant.