Det er flott at partiet Høyre mener det er viktig at det er «penger nok» til å drifte tjenestene innbyggerne har krav på. Det kan virke som om Høyre er særlig opptatt av barn og unge. Det var kanskje derfor de i sitt budsjettforslag for 2021 valgte å avsette kr. 699 millioner til kommunalavdeling undervisning- og oppvekst.

Samarbeidspartiene SV, AP, SP, V og MDG mener også at det er viktig at kommunen har «penger nok» til å drifte tjenestetilbudet til innbyggerne. Samarbeidspartiene er også opptatt av barn og unge, og med støtte av partiet Rødt valgte de å avsette kr. 715 millioner til undervisnings- og oppvekstsektoren i 2021.

Dersom budsjettforslaget til Høyre hadde blitt vedtatt, hadde undervisningssektoren hatt 16 millioner kroner mindre til fordeling inneværende år. Det kan virke som om «penger nok» for Høyre har blitt en gjenganger. Undervisningssektoren har i flere tidligere år blitt underbudsjettert, og gått i minus.

Samarbeidspartiene hadde som målsetting for inneværende år å utforme et realistisk, men også stramt budsjett, for undervisningssektoren. Så langt i år virker det som om dette oppfylles. Dersom Høyre sitt budsjett hadde blitt vedtatt, ville undervisningssektoren igjen ha vært underbudsjettert og gått i minus.