Jeg vil takke ordfører Anne Kari Holm, for hennes klokskap da hun avviste forslaget om å drive boikott av Israel.

Konflikten i Midt-Østen er storpolitikk som ikke hører hjemme i en norsk småby med et gammelt kommunehus.

Det er mer verd for byens befolkning om politikerne endelig kan få bygget ferdig skolen og idrettshallen på Os!