Samtidig understreker de i en pressemelding viktigheten av at det er bedriftene som setter kunstig intelligens ut i live slik at det får betydning for det norske samfunnet.

– Sliter

– Det er fortsatt mange bedrifter som sliter med å navigere seg gjennom hva AI betyr for dem. Derfor er det viktig at en stor andel av denne milliarden faktisk kommer til nytte bedrifter som ønsker å finne ut hva AI kan gjøre for dem, sier Engø-Monsen.

Se potensialet

Smart Innovation Norway bidrar på mange ulike måter til at næringslivet skal se potensialet i og forstå nytten av kunstig intelligens. De har blant annet sitt eget nettverk i næringsklyngen Cluster for Applied AI, og de har AI-klinikken som hjelper aktører med å ta i bruk AI.

Gjennom nettverket hjelper AI-klinikken små og mellomstore bedrifter, kommuner og større virksomheter konkret med å vurdere ideer og til å ta i bruk kunstig intelligens for å løse deres problemer.

Har jobbet i kulissene

Haldenser og stortingspolitiker Solveig Østby Vitanza (Ap) er en av dem som har jobbet i kulissene for å få til denne satsingen. Hun sitter i næringskomiteen.

– Satsingen skal legge til rette for ny digital utvikling både for næringsliv og offentlig sektor samtidig som vi skal se på hvilke konsekvenser ny teknologi har for samfunnet vi lever i. Det er av stor betydning nasjonalt og ikke minst for Østfold og kompetansemiljøet vi har i Halden, sier hun i pressemeldingen.

Vitanza understreker at midlene bidrar til å skape framtidsrettede arbeidsplasser og nye muligheter for næringslivet og offentlig sektor, og at det ligger til rette for godt samarbeid mellom dem som utvikler ny teknologi og næringslivet.

Forandrer samfunnet

– Digitalisering og kunstig intelligens kommer til å fortsette å forandre samfunnet vi lever i, det er derfor også viktig at vi forstår og sikrer at utviklingen skjer på en måte som er i tråd med våre verdier som samfunn. Noen av midlene skal gå til Forskningsrådet og øke deres rammer i eksisterende programmer samt bidra til nye prosjekter, sier hun.

Økte muligheter

Varaordfører i Halden, Linn Laupsa (Ap), ser økte muligheter for sentrale AI-aktører i egen kommune.

– Jeg er så glad for denne satsingen som betyr mye spesielt for Halden. Vi har et verdensledende miljø på AI med Institutt for Energiteknikk (IFE), Høgskolen i Østfold, Smart Innovation Norway og eSmart Systems som eksempler. Halden-miljøet har i veldig mange år jobbet med AI, noe som også viser seg gjennom AI-klyngen og den årlige AI+-konferansen. Med denne satsingen kan det settes inn et ekstra gir og skapes flere arbeidsplasser, sier hun.