Regjeringens beslutning om å gi Saugbrugs full CO2-kompensasjon er en strålende nyhet! Ikke bare for bedriften selv, men for hele Halden- samfunnet. 233.5 millioner kroner er en betydelig sum. Pengene bidrar på kort sikt til å sikre arbeidsplassene i Halden. Samtidig vil de være med på å løfte Saugbrugs inn i framtida.

Vi bet oss merke i at styreleder Sven Ombudstvedt på pressekonferansen fredag uttalte at kompensasjonen sikrer milliardinvesteringer ved Saugbrugs de neste årene. I tillegg framhevet både miljø- og klimaminister Ola Elvestuen (V) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at de har tro på den grønne innovasjonen Saugbrugs er i full gang med.

Det er et slående paradoks at CO2-kompensasjonen er et resultat av konkursen i Norske Skog i 2017. Uten den, hadde ikke Regjeringen hatt det rette juridiske grunnlaget til å revurdere sin sju år gamle beslutning. Konkursen ga ministerne åpning for å se på saken på nytt, og de utøvet et rent politisk skjønn. Beslutningen førte både til at flagget gikk til topps på Saugbrugs, og det ble kakespising tidlig på morgenkvisten.

Det var solid Høyre- og Venstre-dominans på pressekonferansen fredag morgen. Det ble utdelt skryt både til ordfører Thor Edquist og til Ingjerd Schou fra Østfold-benken. Det var heller neppe tilfeldig at avgjørelsen ble kunngjort bare en måned før kommunevalget. Vi skal ikke frata dem æren for godt utført arbeid, men også Halden Venstre har påvirket og fått gjennomslag mot sin egen statsråd. I tillegg burde Halden Ap vært invitert til kakefatet. Partiet har jobbet godt og grundig inn mot LO og NHO.

Vi etterlyste for en tid tilbake mer synlig lokalt engasjement i denne saken. Det fikk vi. Til gagns! Resultatet denne gang bør spore til ytterligere samlet innsats også i andre saker.

Bra jobba!!!