Finnes et dilemma mellom Natur og Klima blant dagens utfordringer? Hvilken horisont har vi for en fremtid for våre barnebarn? En undersøkelse viser at hver fjerde nordmann er klimaskeptiker, en skremmende jumboplass sammen med Saudi Arabia som også er et oljeland.

Hvordan tar vi inn over oss hvilke store utfordringer som kan rammer oss? Hadde vi fortrengt tanken om at en stor pandemi kunne ramme oss? Nå når våre forfedre som forsvarte oss mot krig er borte, tenker vi at dette er noe vi ikke behøver å frykte?

Norsk klimaskjepsis går på tvers av et samlet forskningsmiljø som sier at klimaendringene er skapt av mennesker. (Se blant annet Verdens meteorologiorganisasjons, MOG, beregninger.) Det er forstemmende at store deler av befolkningen ikke forholder seg til den seriøse forskningen på klimaendringer som nå foreligger. Politiske endringer i retning av gode og tydelige klimavalg går for sakte. Folks holdninger gjør at denne sendrektigheten fortsetter. Det er alvorlig og skremmende.

Hva preger debatten, jo vi unnskylder oss og sier at det er så mange andre måter å løse klimautfordringene på, og det er mange andre steder som egner seg bedre, og at det er så mange ulemper nettopp i vårt nærmiljø. Dette synliggjøres av aksjonsgrupper med sine egne agendaer og skremmebilder. Men mangler perspektivet utover sin egen lille verden, men fortrenger at vi står i en global krise . Vi må vise handling nå i forhold til en dyster fremtid hvor vi også i Aremark blir vitne til en forringelse av vårt naturmiljø. En klimaendring som vil utrydde en tredjedel av arter på land. Et naturmiljø som vi sammen med Martin Engseth ønsker å bevare.

Så er det også alle kommunens ansvar ikke bare å hindre en miljøkatastrofe, men beregninger viser også at vi går mot et energiunderskudd som vil sette begrensninger på en omstilling til fornybar kraft.

Så en sannsynlighetsberegning til slutt. Når vi og formentlig også Martin Engseth snart skal ha noen gode feriedager, så forlater vi vår bolig i Aremark, og setter oss i bilen med den trygghet det er å ha forsvarlig forsikring på hus og kjøretøy. Men hvor stor er risikoen for at vi skal måtte skrive en skademelding? Når det nå gjelder klimasituasjonen for våre barn og barnebarn, vil vi ikke da være villig til å ta den forsikringspremien som trengs også i Aremark. Et »føre var» er viktigere enn noen gang.

Etter MOG beregninger er de 66% sannsynlig at vi når 1,5 graders målet innen få år.