Alle menighetene i Den norske kirke i Halden markerer søndag 12. juni frivillighetens år i 2022, og det gjøres med en lang formiddag i og utenfor Asak kirke, med allsidig program og mange medvirkende.

Menighetene ønsker å gi god oppmerksomhet til alle som gjennom året bidrar til at kirken er åpen og tilstedeværende i lokalsamfunnet vårt, gjennom så mye ulik innsats og engasjement! Men alle er velkommen til å være med denne søndagen!

Under festgudstjenesten kl. 11 vil tre av Haldens prester delta, sammen med frivillige fra ulike menigheter. Margrethe Gaulin Simensen synge – og vi har også med oss Søndre Borg Vokalensemble med sin dirigent som forsangere og som musiker.

Vi gleder oss til sanggleden og fellessangen!

Etter gudstjenesten inviteres til grilling og kirkekaffe – og ikke minst stemning med The Swinging septett, med Arild Elnes. Vi får også noe så sjeldent som quiz.

Våre kirketjenere er denne gangen grillmestere – og legger til rette.

Vår nye kirkeverge, Per Holger Andersen leder får vi også møte – denne gangen som konferansier på kirkebakken etter gudstjenesten.

Sett av søndagen – og la oss feire fellesskapet og frivilligheten sammen!

Ta gjerne med en stol! Komiteen som legger til rette og ønsker velkommen til denne dagen, er representanter fra ansatte og frivillige i Dnk. Velkommen!