- En by med ambisjoner bør ha slike bygg

Studentsamskipnadens ønske om å bygge et tårnhus på Remmen, ble møtt med politisk velvilje i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø.