Vårt kjære medlem Ellen Køhn døde fredag 31. juli. Ellen løpopprinnelig orientering for Gimle IF, men etter at hun traff Frits Køhn en gangi 1948, fulgte hun kjærligheten og ble med ham opp til Høiås og HaldenSkiklubb. I sine yngre dager spilte Ellen også aktiv håndball, men hun vilførst og fremst huskes for et langt og innholdsrikt liv i Halden Skiklubbsmiljø.

Ellen må ha vært en betydelig del av det sterkt voksendeorienteringsmiljøet som ble bygd opp i Halden Skiklubb på 50- og 60-tallet. Mensektemann Frits konkurrerte på høyt nivå, var både løypelegger og løpsleder forVårspretten i en periode av 15 år og leder av Halden SK fra 1960-66, så måEllen ha vært en viktig støttespiller på hjemmebane og i dugnaden bak allearrangementer i Halden SK. Mange var på nybegynnerkurs i orientering med Ellen,og lærte sine første steg med kart og kompass i skogen av henne. Og på Høiås var det Ellen som haddeoversikten over merkedager som bryllup, jubileer eller andre viktigepåskjønnelser. Hun stod også for organiseringen av bekransningen på Hafsrød17.de mai i mange år. Ellen satt også som styremedlem i Halden Skiklubbshovedstyre fra 1977 til utpå 90-tallet, og er med det en av de med lengstsammenhengende styreinnsats for Halden Skiklubb.

For de som kom til Halden eller vokste opp på Høiås på90-tallet, så husker vi å bli pushet til å ta idrettsmerket av Ellen. Hun varprimus motor for denne aktiviteten i mangfoldige år. Vi husker henne også somen av de mest trofaste besøkende på Høiås – det være seg på torsdag kveld ellerpå søndag.

Vi takker for alt hun har bidratt med for Halden SK og lyserfred over hennes minne og med varme tanker til familien.

Av Bjørn Axel Gran (leder Halden SK) og Jens Erik Mjølnerød (tidligere leder Halden SK)