Gå til sidens hovedinnhold

Utvider elgjakta både i Halden og Aremark

Artikkelen er over 5 år gammel

Førstkommende mandag går startskuddet for årets elgjakt. I år varer den ekstra lenge.

Mandag 5. oktober starter elgjakta i både Aremark og Halden.

Oktober og november

De siste årene har Aremark hatt utvidet jakt, mens i Halden har det kun blitt jaktet på elg i skogene i oktober. I år har derimot fylkespolitikerne bestemt seg for at det også blir elgjakt i Halden i hele november.

Det skjer etter at Halden Viltforening søkte om det med følgende begrunnelse:

«Med tanke på dagens sammensetning av elgstammen, samt innslag av ulv, vil forlenget jakttid medføre et mer fornuftig uttak av dyr».

Torbjørn Fosser er koordinator for skog i Halden kommune og mottok søknaden tidligere i år.

Fylkesrådmannen sa nei

Forslaget ble sendt til berørte parter i Halden, og kommunen mottok ingen høringsinnspill. Søknaden ble derfor videresendt til fylkeskommunen for behandling.

Fylkesrådmann Atle Haga så derimot ikke behovet for utvidet jakt i Halden, og foreslo at fylkespolitikerne skulle si nei.

Frps Kjell Håvard Jensen var derimot for en utvidelse og etter forslag fra han bestemte fylkestinget seg for å utvide jakten i både Aremark og Halden.

En riktig avgjørelse

Kjell Håvard Jensen i samferdsel, miljø- og klimakomiteen, mener at en utvidelse av elgjakten i blant annet Halden er nødvendig for å sikre uttak av riktig dyr, og for å holde bestanden på et godt nivå.

Jensen er selv en ivrig jeger og mener det var en riktig avgjørelse å vedta utvidet elgjakt i Halden. Rammene som er satt, skal sikre friluftslivet til den øvrige befolkningen i Halden og det skal foregå samjakt på småvilt.

– Utvidet jakt vil gi jegerne bedre tid til å registrere bestanden slik at man er sikker på at man tar ut riktig dyr, sier Jensen.

Skjermer helgedagene i november

Torbjørn Fosser i Halden kommune håper at den utvidede jakta ikke vil skape problemer for turgåere i kommunen.

– Vi håper at det vil påvirke turgåere minst mulig og vi jobber med ulike tiltak for å sikre dette, sier Fosser i Halden kommune.

På kommunens hjemmesider skal det hele tiden oppdateres lister over hvor jakten er ferdig, og det arbeides med å få publisert et kart over jaktområdene som forhåpentligvis er ferdig før jakta starter.

– Det vil ikke foregå jakt i Høiås- og Ertemarka på lørdager og søndager i november, sier Fosser.

Tror ikke turgåere rammes

At den utvidete jakta ikke skal gå på bekostning av friluftslivet til haldensere var et av kriteriene til at forslaget ble vedtatt.

Har du lyst til å gå i marka, men er usikker på om det pågår jakt i området, kan du finne lister over jaktarealer på Halden kommune sine hjemmesider.

Frps Kjell Håvard Jensen tror ikke vedtaket vil ramme turgåere.

- Andre steder i landet har ikke utvidet jakt hatt noen negativ effekt verken på friluftsliv eller småviltjakten, sier Jensen.

Fylkeskommunen kan oppheve forskriften dersom utvidelsen medfører særlig ulempe for andre brukere av utmarka.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.