Ja, eldrebølgen ruller inn over oss! Men den kan ikke stoppes! Det kan ikke havets bølger heller! Men de kan utnyttes til energi!

Men hvorfor utnyttes ikke det potensialet som ligger i den eldre befolkningen på en mer samfunnsnyttig måte? Det er mangel på arbeidskraft i landet vårt! Mange eldre kunne nok tenke seg å være i arbeidslivet lenger!

Å engasjere seg som frivillig er også et godt forslag! Der trengs det flere til å arbeide frivillig både når det gjelder unge og eldre!

Og til slutt, engasjement gagner samfunnet og ikke minst er det til glede for den eldre selv og for samfunnet! Mange av oss eldre både kan og vil!