Høyre, Senterpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet i Halden kommer ikke til å legge fram felles budsjett i formannskapsmøtet 1. desember.

Vil øke eiendomsskatten

Det skriver Høyres gruppeleder Fredrik Holm i en pressemelding mandag kveld, på vegne av Halden Høyre og Halden Senterparti:

Dette betyr også en oppløsning av det politiske flertallet i Halden.

– På bakgrunn av økende renterisiko og et ønske om å gjenvinne politisk handlefrihet, mener Halden Høyre og Halden Senterparti at det vil være uforsvarlig å ikke øke eiendomsskatten med to promille i 2017, skiver Holm.

Dette vil sikre prosjektene ifm. ny skole på Idd, Demenssenter på Bergheim og ny sentrumsskole. Dette er prosjekter vi ikke vil rokke ved.

Frp uenig

Halden Frp varslet mandag at de ikke kom til å aksepterer høyere økt eiendomsskatt. Det viser seg altså å holde stikk.

– Frp er ikke enige i dette og vi mener da det er mest hensiktsmessig å gå forskjellige veier, sier Holm som sier at de er svært fornøyde med samarbeidet de har hatt med Frp og beklager at utfallet blir slik.

– Vi respekterer FrPs valg. Det er viktig at alle beholder sin integritet, sier han.

Høyre ser fram til å inngå nye samtaler med andre partier om et styringsdyktig flertall i Halden kommune.