– Jeg ser denne dommen som at vi har vunnet første runde, sier Dybevig i Norske Skog til Halden Arbeiderblad.

Vil betale som i Skogn

Dommen ble kjent gjennom Halden Arbeiderblad onsdag. Halden kommune behøver foreløpig ikke betale tilbake de 20 millionene de skal ha innkrevd for mye i eiendomsskatt, men dommen slår fast at taksten er feil.

– Slik jeg har fått referert dommen, slår retten fast at taksten er feil, og at kommunen har overvurdert verdiene ved fabrikkanlegget. Vi har da også hele tiden hevdet et nivå på linje med det vi har i Skogn, som er en ganske nøyaktig like stort fabrikkanlegg. Der er eiendomsskatten 3,5 millioner i året. I Halden er den 16, sier Dybevig.

Ny taksering

Tingretten slår fast at saksøkerne, det vil si Norske Skog Saugbrugs og Norske Skogindustrier ASA, «i det vesentlige har vunnet fram med søksmålet, selv om de ikke er gitt fullt medhold».

Tingretten slår også fast at man ved en ny taksering skal bruke kommunens retningslinjer for taksering av verker og bruk fullt ut. Retten mener deler av retningslinjene ikke ble brukt ved takseringen i 2009.

Kan bli flere rettsrunder

– Dette er en viktig sak for Halden kommune og for Norske Skog. Derfor må vi ta en grundig gjennomgang av dommen, sier konstituert rådmann Roar Vevelstad.

Han er for tiden på høstferie og har derfor ikke sett dommen. Men han utelukker ikke at det kan bli nye rettsrunder rundt eiendomsskatten til Norske Skog.

– Dette er en prinsipiell og derfor viktig sak, sier Vevelstad.

Dette er saken:

 • I 2009 ble det skrevet ut alminnelige eiendomsskatt på skattepliktige eiendommer i Halden kommune. Blant disse var også åtte eiendommer som faller inn under betegnelsen «verker og bruk».
 • Fabrikkanlegget til Norske Skogindustrier ASA på Saugbrugs var ett av disse anleggene.
 • Skattetaksten ble den gang satt til 2,94 milliarder kroner.
 • I 2011 ble Saugbrugs skilt ut som et eget selskap, og det ble da foretatt en ny verdsettelse av hele virksomheten. Da ble anlegget verdsatt til 2,2 milliarder, men da basert på en avkastningsvurdering i stedet for – som tidligere på en vurdering av substansverdi.
 • På bakgrunn av den betydelige forskjellen, påklagde Norske Skog taksten fra 2009 og krevde ny taksering. Det ble også varslet krav om tilbakebetaling av de beløpene man mente å ha betalt for mye.
 • Dette beløpet løper opp i drøyt 20 millioner kroner.
 • Klagen ble behandlet av både Eiendomsskattenemnda og Klagenemnda for eiendomsskatt.
 • Klagen ble avvist i begge nemndene, men Klagenemnda reduserte taksten med en milliard, slik at skattegrunnlaget havnet på 2,2 milliarder kroner.
 • Dette førte til at Norske Skogs utgifter til eiendomsskatt gikk ned fra 21 til 16 millioner kroner i året, men både Norske Skogindustrier ASA og Norske Skog Saugbrugs gikk til søksmål mot Halden kommune.
 • I et brev til Halden kommune i mai i år mente konsernsjef Sven Ombudstvedt at det var urimelig å betale 16 millioner kroner i eiendomsskatt for et anlegg som tapte 200 millioner i 2014.
 • Til tross for et betydelig politisk ønske om å få til en løsning utenfor rettssalen, møttes partene i Halden tingrett mandag, tirsdag og onsdag i forrige uke.
 • Tirsdag i denne uka falt dommen i Halden tingrett