Gå til sidens hovedinnhold

Edquist vil bare snakke om fortida

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I mitt forrige svar til Thor Edquist utfordret jeg på hvordan kommunen i årene foran oss skal kunne forbedre velferdstjenestene, styrke vedlikeholdet og redusere den faretruende høye gjeldsandelen som kommunen igjen nå er i ferd med å skaffe seg. Han svarer ikke på noe av dette. Han vil heller snakke om fortida.

Jeg vil heller snakke om framtida, men i respekt for ordføreren skal jeg svare på hans hovedpoeng om fortida.

Igjen vil han at Ap skal ha alt ansvar for fortida (mens han skal ha all ære for det som har skjedd etter 2011). Så enkelt fungerer ikke kommunepolitikken. La meg minne om at Høyre satt i posisjon i 13 av 17 år før 2012, det året da Halden kommune havnet på Robek-lista. I årene 2003 til 2007 var det til og med et formelt samarbeid mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Det husker jeg godt for jeg representerte SV i kommunestyret den gangen, og jeg likte det ikke.

Jeg er enig med Edquist i at ikke bare høy gjeldsoppbygging, men også uheldige disposisjoner i driftsbudsjettet dro kommunens økonomi over ende. Det var galt å bruke den statlige momskompensasjonen til inndekning i driftsbudsjettet. Det ser alle klart nå. Men siden vi skal snakke om fortida. Hva gjorde Høyre med dette? Høyre budsjetterte ikke annerledes enn de andre. Edquist sin historie om at Høyre har all ære, og Ap alt ansvar, er ikke troverdig.

Så er han opptatt av at jeg ble valgt inn i et utvalg i 2007 som skulle ta et overordnet ansvar for økonomien. Det skal bevise at jeg tilhører det han kaller det “nygamle” Arbeiderpartiet, siden Svein Olaussen, den gang Ap, ledet utvalget. Det han ikke nevner er at Høyre også var representert i utvalget med Carl-Viktor Sundling. Han nevner heller ikke at jeg da representerte SV. Hvis dette utvalget var en feil, må ansvaret i så fall deles på flere partier. Til og med Høyre!

Forøvrig møtte jeg aldri i utvalget da jeg fødte mitt andre barn like etter at utvalget var nedsatt, og søkte permisjon ikke lenge etter.
Ordføreren mener også å vite at Ap er imot formannskapsmodellen, at Rådmannen ikke skal få gjøre jobben sin. Det er feil. Jeg har alltid hatt stor respekt for at det skal være et ryddig og klart skille mellom politikerne og administrasjonen. Skillet mellom Arbeiderpartiet og Høyre her går på at politikerne må ta ansvar for beslutningene, ikke skyve administrasjonen foran seg. Ordføreren er flink til å markedsfører alt som er bra, men når det avdekkes feil og mangler i kommunen framstår han som han ikke er orientert.

I stedet for å høre på Edquist sin skjeve framstilling av Aps politikk kan velgerne sjekke og bedømme selv. I vårt program for de neste fire årene sier vi dette: “Politikerne må ta større ansvar for utviklingen i kommunen enn de har gjort under siste års borgerlige styre, ved at flere beslutninger flyttes tilbake fra kommunebyråkratiet til åpenhet og innsyn i kommunestyresalen. Samtidig må administrasjonen ha ansvaret for, og faglig integritet til, å gi gode råd og til å sette beslutninger ut i livet. Det må være et klart skille mellom politikk og administrasjon.”

Kommentarer til denne saken