Raksting dømt for dyremishandling – fikk mildere straff i ny rettsinstans

Av

Rakkestad-mannen var en av fire som anket tingrettens dom til Borgarting lagmannsrett. Nå har alle fått redusert sine straffer.