I papiravisen til HA 08.03.21 skriver Aps Helge Bergseth Bangsmoen allerede historien om Os skole og det på forskudd. Han konkluderer med at hvis det første prosjektet fra før valget i 2019, som hadde en pris fra entreprenør AF på kr 405 millioner eks mva, hadde sluttsummen blitt 200-300 millioner dyrere. Entreprenør AF er for øvrig firmaet kommunen har innstilt til det nye prosjektet som ikke innebefatter de siste trinnene i skolen. Skoletrinnene som i dag er på Rødsberg skole og som også må renoveres for å holde dagens krav.

Jeg tillot meg i HA 26.03.21 å stille følgende spørsmål til Bangsmoen « Hvor får du disse tallene fra»? Bangsmoen, du må komme med en forklaring på summene du slenger ut i historiefortellingen din. Du svarer ikke på spørsmålet mitt.

Etter min oppfatning er ikke Os prosjektet noe å harselere over. Jeg er redd dette prosjektet kan bli meget dyrt for Halden og byens skattebetalere. Allerede nå kan det konstateres at Os skole inkludert en renovering av Rødsberg skole, vil få en totalkostnad på over en milliard kroner