Når man skal skape noe sammen med andre mennesker finnes det en oppskrift som er like enkel som den er effektiv: spør hva de har, i stedet for hva de mangler.

Dette fokuset, som egentlig er relevant for de aller fleste mellommenneskelige relasjoner, er bærebjelken i Fargespill.

Det er denne formelen som har forløst de ressursene som har fått tusener av publikummere til å strømme til Brygga Kultursal for å se Fargespill Østfolds forestillinger de siste tre årene.

Årsaken er rett og slett en perspektivendring fra fokus på hva folk mangler til fokus på hva de har.

De 100 barna og ungdommene fra 20 land, som utgjør ensemblet, står ikke på scenen fordi de skal hjelpes.

De står der fordi de trengs. Fordi ingen andre kan gjøre det de gjør.

Denne endringen fra problemfokus til ressursfokus gir oppsiktsvekkende resultater. Når folk blir behandlet og betraktet som ressurser, så blir de ressurser.

Fargespillmetoden forløser ressurser hos barna, og ungdommene som står på scenen, og gjør ting som kanskje aller minst de selv, hadde noen anelse om at de var i stand til.

I Fargespill legger vi opp til gavebytter; du får noe av meg, så får jeg får noe av deg.

 I denne byttefilosofien ligger mye av hemmeligheten til integrering, nemlig at vi blir gjensidig avhengig av hverandre.

Vi er ikke ute etter å avdekke folks feil eller mangler, vi er heller ikke ute etter primært å hjelpe, men tvert imot få ut det uforløste potensialet som bor i aktøren.

Slik bruker vi kunstlivet som en arena til å fjerne offerroller og skape likeverd, noe som er en forutsetning i alle gode samfunn.

Det handler om å møte hverandre og legge til side uhensiktsmessige kategoriseringer som skaper distanse.

Alle har vi et grunnleggende behov for nærhet og å bli møtt som likeverdige mennesker. Dette er følelser som skaper tilhørighet og økt livsmestring og bidrar til gode vekstvilkår for aktivt å delta i storsamfunnet.

Vi speiler oss i andres forventninger til oss.

Derfor inneholder anerkjennelse så mye definisjonskraft. Hvis omverden tror vi skal klare noe, er sjansene for å klare det mye større.

Vi som jobber med Fargespill har mye kunnskap vi ønsker å tilføre deltakerne, men de har også mye å tilføre oss gjennom sine erfaringer og sin livsanskuelse.

Det å ikke vite svaret, gir muligheter for nye svar og åpner for nye muligheter.

I en internasjonal verden der innovative evner blir stadig viktigere, handler det ikke i like stor grad om å presentere de riktige svarene, men like mye å finne det riktige i nye svar.

Vi har erfart at å møtes på tvers av kulturelle grenser, og samhandling mellom mennesker med forskjellig bakgrunn og referanser, er krevende.

Barn av regnbuen er en utopi.

Et fungerende mangfold bygger på hardt arbeid.

Men som man pleier å si i Fargespill: «Hvis det ikke er vanskelig, så blir det ikke bra».

Gevinsten som ligger i at alle barn i Halden får mulighet til å forløse sitt iboende potensial, vil i alle fall langt overgå investeringen.

FAKTA

Fargespill Østfold er et multikulturelt barne- og ungdomsensemble som lager konserter i Halden.

Ensemblet består av 100 unge aktører fra 9 til 25 år og har eksistert i Halden siden 2014.

Prosjektet spenner seg over et år med øvelser mot en stor konsert i Brygga kultursal sammen med Det Norske Blåseensemble.

Konserten består av sanger og danser som aktørene har med seg, det er aktørenes sanger, danser, liv og røtter forestillingen bygger på. Hele veien får de veiledning av profesjonelle instruktører som ivaretar kvaliteten og de gode rammene på forestillingen.

Kulturtilbudet har høy inkluderingsfaktor siden det er gratis og mange av øvelsene er lagt i skoletida.

På årets Haldengalla fikk grunnleggerne Ove og Dina Billington Sparebank1stiftelsens humanitærpris for sitt arbeid med Fargespill Østfold.

Fargespill Østfold og Det Norske Blåseensemble har premiere på sin nye forestilling 20. mars 2019.