Gå til sidens hovedinnhold

– Drømmen om et sykehus uten korridorpasienter viste seg å være nettopp det, en drøm

SIGNERT Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tirsdag ble det kjent at en rapport utarbeidet av Sykehusbygg konkluderer med at Sykehuset Østfold på Kalnes ble bygget for lite.

Er det noen som ble overrasket?

De ansatte er i hvert fall ikke det.

Allerede under planleggingsprosessen kom de med klare advarsler om at det ikke ville bli nok plass i det bygget som skulle reises på Kalnes.

Egentlig burde man hatt god tid til å se hvilken vei det bar, for det nye sykehuset i Østfold ble ikke til i en fei, for å si det slik.

Sykehuset på Kalnes hadde et langt forspill.

Det har opp gjennom tidene stått mye strid rundt utviklingen av sykehustilbudet i Østfold.

Etter at hver enkelt region i fylket i årtier hadde slåss for «sitt» sykehus, ble forståelsen for at det burde satses på ett moderne sykehus modnet gjennom 1990-åra.

Politikerne i Østfold fylkesting klarte også å enes om at det skulle bygges på Kalnes.

Med litt ironi kan man jo si at det var på tide, siden dette området nord for Sarpsborg ble kjøpt inn til blant annet dette formålet så tidlig som i 1867!

Planleggingen av det nye sykehuset startet med stor optimisme, men det var mange hindre som skulle forseres før det kunne treffes en endelig beslutning om bygging av sykehuset.

I 2002 overtok staten eierskapet til sykehusene, og Sykehuset Østfold ble en del av Helse Øst.

Nå måtte prosjektet vurderes opp mot andre behov i regionen.

Dette tok noe tid, før det ble vedtatt å prioritere Sykehuset Østfold.

I 2004 ble det så vedtatt nye og rigide retningslinjer for planlegging av sykehusbygg, noe som innebar at planleggingen på sett og vis ble brakt tilbake til start.

Denne grundige prosessen skulle sikre at vi fikk et framtidsrettet og effektivt sykehus på Kalnes.

Ikke minst kostnadseffektivt. Med en stor grad av poliklinisk behandling, innleggelse samme dag som behandling skulle finne sted og rask utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten skulle behovet for sengeplasser reduseres.

Sykehuset skulle bli en effektiv institusjon for diagnostisering og rask behandling. Det ble skapt store forventninger til effekten av dette.

Et annet viktig forhold som spilte inn når det gjaldt dimensjoneringen av sykehuset, var at den gamle måten å finansiere sykehusene på var forlatt.

Sykehusene måtte nå selv finansiere investeringene gjennom overskuddet fra egen drift.

Dette førte til trange økonomiske rammer, og flere slankeprosesser ble gjennomført i planleggingsperioden.

Sykehuset Østfold som lenge hadde slitt med et betydelig overbelegg og korridorpasienter i Fredrikstad, skulle etter de nye planene bli et sykehus uten korridorpasienter.

Ikke bare skulle pasientene være garantert et rom, de skulle til og med få enerom.

Dermed kunne man spare areal og penger ved blant annet å gjøre korridorene smalere.

Her ble imidlertid skinnet solgt før bjørnen var skutt.

Drømmen om et sykehus uten korridorpasienter viste seg å være nettopp det, en drøm.

Da sykehuset sto ferdig i 2015, var prislappen på omkring seks milliarder kroner, men det var etter at prosjektet var slanket med en halv milliard gjennom planleggingsprosessen.

«Alle» synes i dag å dele oppfatningen om at sykehuset ble bygget for lite.

Sykehuset Østfold på Kalnes skulle bli et fyrtårn, et effektivt og moderne sykehus, men et sykehus som er for lite kan aldri bli så effektivt som man ønsker.

Troen på rasjonaliseringseffekten av en moderne drift var større en det var belegg for.

Erfaringene som er gjort på Kalnes er et alvorlig varsku og en utfordring for sykehuseier, helseministeren.

Ett spørsmål er om de investeringer sykehuset nå blir tvunget til å foreta skal føre til nye innsparinger på driftssiden.

Et annet spørsmål er om de erfaringer den pågående pandemien har gitt oss bør føre til en nytenkning rundt beredskap og hvilken kapasitetsutnyttelse som skal legges til grunn for dimensjonering av sykehusene våre.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.