Dopingdommen ferdigsonet i oktober: – Tar gjerne en prat med Comet

Jaunius Jasinevicius ble idømt to års utestengelse for brudd på dopingbestemmelsene. I oktober har han sonet ferdig, og 23-åringen fra Litauen utelukker ikke et comeback i Comet. Klubben avventer situasjonen.