Borgarting lagmannsrett satte minstetiden til åtte år. Mannen har hele tiden nektet straffskyld.

Da saken ble behandlet i tingretten for nesten halvannet år siden, ble straffen fastsatt til ti års forvaring med en minstetid på seks år og åtte måneder.

Mannens forsvarer Hans Christian Nygaard Wang sier torsdag kveld til HA at hans klient vurderer å anke dommen.

– Min klient er veldig skuffet over at han ikke har blitt trodd på mye av det han har forklart i retten, sier Wang.

– Han mener at forvaring er en altfor streng reaksjon.

– Hva skjer videre nå?

– Min klient vil gjennomgå dommen grundig med meg, og han har sagt at han vurdere å anke over straffeutmålingen.

– Fengsel ikke tilstrekkelig

Da dommen fra tingretten falt høsten 2021, sa forsvareren til VG at hans klient var nærmest sjokkert over dommen og at den ville bli anket i sin helhet.

– Etter en samlet og konkret vurdering har lagmannsretten kommet til at en alminnelig fengselsstraff ikke vil være tilstrekkelig til i dette tilfelle å verne liv eller helse, heter det i dommen.

– Lagmannsretten har heller ikke tro på at et fengselsopphold eller aldring vil redusere risikoen. Det vises igjen til at den tiltalte til tross for anmeldelsene i 2011 og 2015, begikk nye overgrep i 2018, heter det videre.

Gruppevoldtekt

I alt ble mannen dømt for fire voldtekter, som alle skal ha blitt begått hjemme hos ham i 2011, i 2015 og i 2018.

De rettspsykiatrisk sakkyndige konkluderte ifølge dommen med at mannen har en personlighetsforstyrrelse og enkelte psykopatiske trekk.

Det mest alvorlige forholdet omhandlet en gruppevoldtekt som fant sted i 2018. I en bolig på Østlandet skal mannen i slutten av 50-årene ha hatt bedøvende midler i maten eller drikken til en kvinne, noe som førte til at hun fikk kraftig nedsatt bevissthet.

Her var den dømte sammen med to andre menn og en kvinne. Overgrepene ble ifølge dommen filmet.

Lettere psykisk utviklingshemmet

De tre fikk alle reduserte straffer siden alle tre ble vurdert som lettere psykisk utviklingshemmet. I tillegg hadde saken ligget lenge.

Kvinnen, som ble dømt for medvirkning til voldtekt, fikk sin straff redusert med ni måneder til to år og tre måneders fengsel. Den ene mannen fikk sin straff redusert fra to til halvannet år. Sistemann fikk straffen redusert med sju måneder til ett år og to måneders fengsel.

Hovedmannen må i tillegg til forvaringsdommen betale til sammen nesten 1,4 millioner kroner i oppreisning og erstatning til de fornærmede kvinnene. Dommen mot mannen var i samsvar med aktors påstand og den var enstemmig.