Mannen ga en uforbeholden tilståelse på alle punkter, bortsett fra ett. Han ble derfor dømt til for å ha forledet personer til å betale for forskjellige varer han ikke hadde til hensikt å sende.

Disse ble svindlet:

Oppbevarte narkotika

I tillegg til disse 14 punktene for svindel oppbevarte han en betydelig mengde narkotika på en adresse i Fredrikstad. I juni 2020 fant nemlig politiet nemlig 1418 milliliter GHB, 2,06 gram amfetamin, tre tabletter Ecstasy med det narkotiske virkestoffet MDMA, 0,5 gram marihuana, to store cannabisplanter og seks mindre cannabisplanter.

I desember 2019 burde nok mannen latt bilen stå. Da kjørte han nemlig av veien, og en blodprøve tatt av han samme dag viste en promille på minst 1,2.

Mister lappen

Under rettssaken samtykket mannen til at saken kunne bli avgjort ved tilståelsesdom.

I formidlende retning påpekte retten også at sakene er svært gamle og liggetiden har vært lang. Det første forholdet stammer fra desember 209, og dette er en brudd på retten til behandling innen rimelig tid. Det ble også vektlagt at han ga en uforbeholden tilståelse.

Retten kom derfor fram til at passende straff for mannen var 36 dager i fengsel, men det gjøres betinget med en prøvetid på to år. Han må betale 10.000 kroner i bot, subsidiært 15 dager i fengsel.

Han mister også retten til å føre motorvogn i 2 år og 6 måneder, og pålegges full ny førerprøve hvis han vil ha førerretten tilbake.

Mannen ble dømt for følgende brudd på loven: