– Det er en økning, men det er for tidlig å si om det er en trend. Til det er tallgrunnlaget foreløpig for lite, sier Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor - et selskap som har om lag 30 prosent av det norske inkassomarkedet.

I januar og februar var det til sammen 35 inkassosaker som gjelder boliglån i Østfold. I samme periode i fjor var det bare 16.

– Tallene har også økt på landsbasis, men ikke like mye, sier han.

Ikke skjedd på 16 år: Nordmenn tømmer sparekontoen

Strømstøtte

Når det kommer til kredittkort og forbruksgjeld er det ingen spesielle utslag på statistikken. Det samme gjelder – kanskje noe overraskende – også for inkassosaker knyttet til strømregninger.

– Antageligvis tar strømstøtten mye av støyten for folk flest.

For bedriftene er ikke situasjonen helt den samme.

Bedriftene

– For bedriftene i Østfold økte inkassovolumet relatert til strømregninger med drøyt 80 prosent i fjerde kvartal, sier Solstad, og forklarer at årsaken var vesentlig høyere regninger.

Antall bedrifter med betalingsproblemer har ikke økt tilsvarende. Det er også verdt å merke seg at man sammenligner med en litt spesiell periode, sier Solstad og fortsetter:

– Etter to år med lite inkasso, har tallene steget tilbake til nivåene vi så før pandemien. Det store spørsmålet i tiden framover, er om de fortsetter å øke.

Konkursbølgen: Disse Fredrikstad-bedriftene har gått dukken i 2023

Fremover

Det er vanskelig å gi noen fasit for resten 2023, men Solstad tror ikke konsekvensene av renter og dyrtid er forbi.

– Hele effekten av rentehevingene har nok ikke nådd økonomien ennå, men hvis vi unngår høy arbeidsledighet tror jeg de fleste skal klare seg tålig bra, avslutter Solstad.

Tomme lokaler i sentrum – dette har skjedd