I flere artikler har Nettavisen omtalt at DNB truer med å stenge kontoene til kunder som ikke identifiserer seg innen fristen.

Banken har tidligere kommunisert til kundene at de har ti dager på å identifisere seg på nytt fra de har mottatt varselet fra banken. Dersom kundene ikke identifiserer seg innen fristen, kan kontoen bli sperret.

DNB er nå i gang med å stenge kontoene til kundene, og kundeservice opplyste i forrige uke at banken rutinemessig stenger kontoer på mandager.

Kommunikasjonsrådgiver i DNB, Stål Ulvin Garberg, vil ikke svare konkret på hvor mange kundekontoer de har sperret så langt, men opplyser til Nettavisen at det er snakk om et mindre omfang.

– Vi ønsker ikke å gå ut med konkrete tall, sier Garberg.

Fortsetter å sperre kontoer

– Jeg fikk som privatperson opplyst at dere foretar stengninger hver mandag. Kan dere bekrefte dette? Hvor mange kontoer vil bli stengt i dag, mandag, og når på dagen foregår det?

– Vi kontakter kunder i flere omganger, fristen for sperring vil være individuell basert på når kunden har mottatt våre henvendelser. I de tilfellene vi blir nødt til å sperre konto, vil det foregå på ettermiddagen, sier DNB.

Kravet om legitimering har skapt store protester fra kundene. Én av årsakene er at det har vært vanskelig å få gjennomført legitimeringen for kunder med lang reisevei.

Eldre mennesker uten BankID, eller som ikke er i fysisk form til å møte opp i bankens lokaler, har vært fortvilet over kravet.

Ti timer for å identifisere seg

Nettavisen har tidligere omtalt Oskar Torkelsson (58), som må kjøre ti timer for å legitimere seg hos DNB.

Torkelsson er bosatt i tettstedet Mehamn i Troms og Finnmark. Banken har flere ganger krevd at han må legitimere seg på nytt, og kjøre i over fem timer til Alta.

I 2020 identifiserte han seg fysisk med pass for å få ny kodebrikke. Nå krever DNB at han må identifisere seg på nytt.

– Jeg gidder ikke dette. De sender krav om identifisering igjen og igjen. Det blir ti timer totalt i bil for DNBs skyld. Alta er sikkert fint, men jeg vil ikke dra dit fordi DNB ber meg om å gjøre det, uttalte Torkelsson til Nettavisen, og mente kravet var helt idiotisk.

– DNB, hva er beskjeden til eldre, eller andre som ikke har mulighet til å legitimere seg? Vil disse også få kontoen sin stengt?

– Vi oppfordrer dem det gjelder til å ta kontakt med oss, så vil vi finne frem til gode løsninger sammen. Hvitvaskingsloven stiller strenge og tydelige krav til at bankene må vite hvem kundene er. Det betyr at vi må be kunder legitimere seg igjen, dersom vi ikke har gyldig, oppdatert informasjon. Likevel gjør vi individuelle vurderinger om unntak for kunder over 80 år som av ulike årsaker ikke kan legitimere seg, sier Garberg i DNB.

Banken har innrømmet at til tross for at de har satt inn ekstra ressurser, ligger de etter på registreringene. Dermed fortsetter banken å sende ut varsler om stenging av konto til kunder som har gjort sin del av jobben.

– I utgangspunktet skal det ikke være noe stort etterslep lenger, og kundene som nå mottar varsel om sperring har vi forsøkt å få kontakt med gjentatte ganger, sier DNB.

Lov om hvitvasking

Hvitvaskingsregelverket i Norge krever at bankene må ha en løpende oppfølging av kundeforholdet. Det vil si at kundeinformasjon må holdes oppdatert og at banken vet hvem kunden er. Det krever at kunden med jevne mellomrom må bekrefte identiteten sin.

DNBs kunder kan benytte seg av ID-sjekk i BankID-appen, nettbankmelding eller fysisk oppmøte på kontor. For legitimering trengs gyldig legitimasjon, som pass eller nasjonalt ID-kort.

Kunder som ikke har BankID, eller gyldig legitimasjon, tvinges til å reise til nærmeste bankfilial. Historiske ventetider på pass, har gjort det problematisk for mange kunder å legitimere seg.

– Hva tenker dere om at dere sperrer kundenes konti, når dere selv ikke har klart å følge opp dem som har gjort sin plikt?

– Vi undervurderte hvor stor pågang det skulle bli på telefon og post, og vi har derfor hatt for lang ventetid, men vi ønsker så klart ikke at det skal ramme kundene, sier Garberg.

Han sier at banken har satt inn mange tiltak i denne perioden slik at situasjonen har bedret seg betraktelig. Ifølge DNB sperres kontoen først etter at de har kontaktet kunden gjentatte ganger.

– Dersom noen likevel opplever at de får beskjed om at kontoen skal sperres, selv om de har gjort det de skal for å legitimere seg, ber vi dem om å kontakte oss slik at vi kan løse saken sammen, sier han.