Gå til sidens hovedinnhold

Disse planene er de mest hasardiøse jeg har hørt om på lenge!

Artikkelen er over 1 år gammel

INNHOGG

Tyska og Hollenderen, det blir neste store politiske kampsak i Halden. Det er ikke noe å lure på. Allerede før helgen hadde «motstandsbevegelsen» samlet over 1000 sympatisører. Og rushet av motstandere av å bebygge de to «indrefileter» i sjøkanten øker raskt. Det planlegges 300 nye boenheter – etter de planer, som har eksistert siden 2013. Spaden skal settes i jorda allerede i 2021, heter det. Men det er mange varsku å rope!

Grunnen på Tyska og Hollenderen er solgt til Norske Helsehus AS, som er blitt til Condovita AS. Det finnes ingen forsikringer om at dette selskapet er i stand til å gjennomføre prosjektet.

Bak denne oppsiktsvekkende transaksjonen befinner seg fra lokalt hold selskapet Halden Byutvikling AS, som til hundre prosent er eid av kommunen. Selskapet har kunnet arbeide i idyllisk fred under Haldens forrige kommunale ledelse, som ønsket å drive kommunen slik man styrer et konsern. Denne teori og praksis regner vi med at kommunens nåværende ledelse er gått vekk fra!

Condovita AS skal kunne overta tomtearealene ferdigstilt, som betyr sanert og ryddet! Og sanert igjen, det betyr at alle uhumskheter i bakken skal være fjernet. I tillegg skal vei, vann, kloakk, logistikk og sykkelbaner betales av Halden Byutvikling AS/Halden kommune!

Det er kjent, via et par rapporter, at grunnen på Tyska og Hollenderen har gift i sine grunnvoller! Området Tyska er bygget opp på flis, som uten videre avgir metangass. Lokalhistorien vet også å fortelle at under Tyska skal det ligge et par gamle båtvrak. Jeg vet ikke om dette stemmer. Ser vi så på Hollenderen, er det der funnet store giftkonsentrasjoner. Fjerningen av grunnlaget for utsiving av giftgasser skal altså betales av Halden Byutvikling AS, som ikke er noen andre enn Halden kommune, som igjen er deg og meg, kjære leser.

Leder av dette byutviklingsselskapet innrømmer at man ikke vet hva det økonomiske omfanget av en klargjøring av Tyska og Hollenderen vil koste. Allikevel går selskapet inn for prosjektet – uten en eneste betenkelighet. Det er godt gjort! Første del av «klargjøringen» skal skje per 31. mars i 2021! Neste klargjøring per 31/12 i 2022, og så Hollenderen per 30. mars 2026.

Alle disse løftene, som skal innfris av Halden kommune, kommer i en tid da vi allerede har påtatt oss diverse andre store byggeprosjekter, som for eksempel Os skole med stor idrettshall. Uten videre har kommunen allerede påtatt seg forpliktelser til over ørene. Om Halden Byutvikling skal kjøre sine planer igjennom, er det da byens helse- eller skoletilbud som skal barberes? Og vil vi innbyggere være med på at så skjer?

I Gjøvik har man sett lignende planer. Hele Huntonstranda var planlagt til boliger – og planene var kommet ganske så langt. Så fortalte nye og grundige undersøkelser at området allikevel var uegnet til boligformål. Etter 12 boringer i grunnen, oppdaget man høye konsentrasjoner av metangass. Godt for de mennesker som slapp å bo der. Legg så til det famøse prosjektet fra Skedsmo, der hus på fylling har gitt store helseskader. Gass siver fra grunnen og inn i husene.

Planene på Tyska og Hollenderen er det mest hasardiøse jeg har hørt om på svært lenge. Jeg anbefaler at kommunestyret sier nei takk til planene, samt at Halden Byutviklingsselskap avvikles hurtigst mulig. Slike prosjekter har ikke kommuneøkonomien anledning til å svelge. Uansett gode hensikter.

Legg så til at de framviste arkitekttegninger er ganske så uharmoniske og til de grader bryter med den lokale byggeskikk. Slike betongkolosser fjerner oss fra sjøen for uoverskuelig framtid.

Kommentarer til denne saken