Disse meglerhusene er dyrest - og billigst - i Halden

HAs oversikt over meglerhonorar viser at det er forskjeller på prisnivå hos de ulike meglerhusene, og de ulike eiendomsmelgerne.