Disse kulturtiltakene foreslås å få penger fra kommunen i andre halvår

Onsdag neste uke skal politikerne i hovedutvalget for undervisning, oppvekst og kultur fordele 280.000 kroner til ulike kulturtiltak i Halden.