Gå til sidens hovedinnhold

Disse koronareglene gjelder fra mandag

Det blir flere lettelser i koronareglene for Halden fra mandag. Det er svært viktig å følge de oppdaterte reglene nøye, da smittesituasjonen fortsatt er skjør og ustabil.

Et enstemmig formannskap vedtok søndag en ny koronaforskrift for Halden, i tråd med kommunedirektørens innstilling, skriver Halden kommune på sine hjemmesider.

Dette blir endret nå

Noen av lettelsene fra mandag som mange vil sette pris er som følger:

Det blir gult nivå i grunnskolen. Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt – også innendørs. Serveringsbransjen kan tilby alkohol til matservering. Treningssentrene åpnes noe, men med begrensninger. Noen flere mennesker kan møtes under arrangementer.

Se fullstendig oversikt over de nye reglene nederst i saken!

Fortsatt alvorlig smittesituasjon

Selv om Halden lenge hadde lavere smittetall enn nabobyene, gikk smitten opp i Halden da den gikk ned i våre nabokommuner. Derfor har vi fortsatt et høyere smittetall enn nabobyene og veksten har vært betydelig i år. Av de 829 haldenserne som til nå har hatt covid-19, var det bare 199 personer som ble smittet i 2020 .En uke med nedgang er bra, men for å ha en stabil situasjon er det behov for ytterligere nedgang i antall smittede over noe lenger tid.

- Situasjonen er svært skjør, og det er fare for at lettelser i tiltak vil kunne føre til en ny økning av smitten. Derfor må vi ha en trinnvis og forsiktig åpning av samfunnet. Samtidig som vi normaliserer noe, er det svært viktig å ikke bli fristet til å ta lett på andre ting.

- Avstand og antall nærkontakter er avgjørende, og det er fortatt lurt å møtes utendørs når det er mulig, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund.

Noen flere på arrangementer

Med de nye smittevernreglene i Halden vil det kunne være noen flere mennesker som deltar på små arrangementer på offentlig sted eller i lånte eller leide lokaler. Skal man arrangere noe i en tid der smittesituasjonen er skjør, er det særlig viktig å sette seg inn i alle detaljene i reglene som gjelder for arrangementer.

- Det er ikke nok å ha kontroll på hvor mange mennesker som kan møtes på et offentlig sted. Velger man å arrangere noe nå, har man et vesentlig ansvar. Da må man sørge for å ha satt seg inn i alle reglene som finnes for arrangører, sier kommuneoverlegen.

Se spørsmål og svar om arrangementer her (regjeringen.no)

Private hjem

Anbefalingene for private hjem er ikke endret. Det er fortatt anbefalt maksimalt 5 gjester i private hjem eller hage. Den eneste endringen er at gjester som er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene, kan regnes som en del av husstanden.

Dette gjelder i Halden fra og med 10. mai til og med 27. mai:

Ankomst Norge

Grensen er i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Norske statsborgere har alltid rett til å komme inn i Norge.

 • Det er unntak for personer som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner, personer som driver med vare- og persontransport, helsepersonell fra Sverige/Finland som arbeider i norsk helse- og omsorgstjeneste, personer som skal gjennomføre fastsatt samvær med barn, personer som ellers har helt spesielle grunner for å komme til Norge.
 • Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen, og må fremvise negativ test tatt senest 24 timer før innreise til Norge.
 • Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen.
 • Alle innreisende må i karantene på egnet sted eller på karantenehotell. De som ikke oppholder seg på karantenehotell plikter å teste seg på døgn sju. Også husstandsmedlemmer som bor sammen med en person i innreisekarantene bør som regel gå i karantene, og de bør teste seg. Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Det finnes enkelte unntak fra disse kravene og det kan du lese her. (regjeringen.no)

Sosial kontakt

Sammenkomster i private hjem kan ikke følge reglene for arrangementer, men må følge disse anbefalingene om sosial kontakt:

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette gjelder ikke for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det kan hindre normal drift av tjenestene.
 • Oppfordring til å møtes utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Butikker

Lokale regler for Halden, bestemt i forskrift:

 • Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst én (1) meters avstand.
 • Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen og utformingen på lokalet.
 • Det skal opplyses om maksimalt antall tillatte kunder ved inngangen.
 • Det skal om nødvendig være vakthold som sørger for at kravet etterkommes.

Restauranter, kafeer, barer

 • Servering av alkohol kun til de som får servert mat.
 • Skjenkestopp kl. 22.00.
 • Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.
 • Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress. Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Man kan reise på hytta (eid, lånt eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Skoler og barnehage

Lokale regler for Halden, bestemt av kommuneoverlegen:

 • Barnehage er på gult nivå.
 • Barneskole og ungdomsskole er på gult nivå.
 • Videregående skole er på rødt nivå.

Høyere utdanning

 • Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak.
 • Biblioteker og lesesaler kan holde åpent.
 • Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres.

Arbeidsplasser

Lokale regler for Halden, bestemt i forskrift:

 • Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.
 • For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.

Arrangementer

Hvilken gruppe tilhører arrangementet?

Skal du arrangere noe må du først vite hvilken gruppe ditt arrangement tilhører. Arrangementer er definert slik i Covid19-forskriften:

 • a. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
 • b. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
 • c. seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet
 • d. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon
 • e. varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner
 • f. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster

Lokale regler for Halden, bestemt i forskrift:

Selv om kravene til avstand i nasjonal Covid-19 forskrift § 13c blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn dette:

Arrangement i gruppene A til E:

 • Hovedregel innendørs: 10 personer. I noen tilfeller kan det være flere, som beskrevet her:
  1. Hvis alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser: 30 personer
  2. På idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune: 30 personer
  3. Ved begravelsesseremonier der alle sitter på faste, tilviste plasser: 100 personer
 • Utendørs: 30 personer

Arrangement i gruppe F:

 • Innendørs: 10 personer
 • Utendørs: 20 personer

Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan likevel møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Lokale regler for Halden, bestemt i forskrift:

 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater for personer over 20 år.
 • Organisert trening og kvalifiseringsspill for toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt, uten publikum til stede.
 • Idrettsarrangement for utøvere under 20 år kan kun gjennomføres med deltakere fra samme kommune og med maksimalt 30 personer. Dette er beskrevet under regler for arrangementer.

Stenging og begrensning av virksomheter

Lokale regler for Halden, bestemt i forskrift. Følgende virksomheter skal holdes stengt:

Svømmehaller m.m.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

 • Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere
 • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 • Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Bingohaller m.m.

Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder skal holde stengt.

Treningssentre

Treningssentre skal holde stengt, men kan ha følgende tilbud åpent for de som er bosatt i kommunen:

 • Individuell trening
 • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 • Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Utendørs gruppetrening med inntil 20 deltakere og minst en (1) meters avstand mellom deltakerne.

Halden rådhus

 • Servicesenteret i rådhuset er åpent for publikum med et noe redusert tilbud.

Munnbind

Lokale regler for Halden, bestemt i forskrift:

 • Når det ikke er mulig å holde minst én (1) meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, ut over kortvarige passeringer, skal munnbind brukes på offentlig sted, herunder butikker, kjøpesentre, serveringssteder, tros- og livssynshus og lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Når det ikke er mulig å holde minst én (1) meters avstand til medreisende, skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. Passasjerer i taxi skal bruke munnbind. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, for skoleskyss i grunnskolen, eller for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Frisører og lignende bransjer, som er regulert i den nasjonale covid-19 forskriften § 15, følger de nasjonale kravene.

Karantene og smittesporing

Lokale regler for Halden, bestemt i forskrift:

 • Innbyggere og besøkende i Halden skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene, og bidra til smittesporing.

Regler for besøk til lokale helseinstitusjoner:

Helsehuset, avdeling Karrestad: På Helsehuset kan pasientene få besøk av 1 fast «besøksvenn». Besøk må avtales på forhånd og man oppholder seg kun på pasientens rom, holder avstand og bruker munnbind.

Solheim senter, Iddebo sykehjem og Bergheim bo- og aktivitetssenter (endret 06.05)

 • Besøk avtales på forhånd.

 • Besøkende registrerer seg inn og ut.

 • Besøk foregår på pasientens rom.

 • Besøkende som er fullvaksinert kan ta av seg munnbind når de oppholder seg på pasientens rom. Besøkende som ikke er fullvaksinerte må bruke munnbind under hele besøket.

 • Anbefaler fortsatt så få nærkontakter som mulig, til tross for at Halden kommune åpner for inntil fem gjester i eget hjem.

Begrenset antall besøk på samme tid, da vi må ta imot og følge besøkende inn og ut av institusjonene p.g.a låste dører.

Øvrige boliger:
Boliger med helsepersonell til stede er private hjem der kommunen ikke kan pålegge begrensning i besøk. Det oppfordres likevel sterkt til å være nøye med alle smitteverntiltak i slike boliger. Dette gjelder boliger i Søsterveien, Vaterland/ Hagegata, Bergheim, Brygga, Konglelund og boliger for personer med nedsatt funksjonsevne.

Reglene om helseinstitusjoner er vedtatt av Halden kommune.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.