Disse får penger av kommunen

Hovedutvalg for undervisning, oppvekst og kultur har tildelt 392.000 kroner i kulturmidler. Av 16 prosjekter mottar 14 penger.