Den dyreste eiendomsoverdragelsen i denne perioden var Brattskottveien 77 som ble solgt fra Robin Damgard til Espen Nilsen og Kathrine Denis.