I skissene som nå er lagt fram for den nye Os skole, tilbys flere elever med funksjonshemming en egen inngang, skilt fra resten av klassen. Det er en diskriminerende løsning som ikke kan godtas.

Asplan Viak har tegnet inn bare én heis, i overgangen mellom ny og gammel skole. Elever som skal bruke søndre inngang, må bruke trappene der. Eldre de blir, lenger oppover i etasjene må de gå. Men bruker en elev rullestol eller av andre grunner ikke kan gå opp alle trappene, må denne da bruke nordre inngang der det er heis.

På forhånd har Råd for personer med funksjonsnedsettelse protestert på dette i flere brev, men de har tydeligvis ikke blitt hørt. Men tenker man virkelig at en totalt nyrenovert skole med nybygg til, og som skal brukes i mange tiår fremover, skal velge en slik gammeldags løsning? Dessuten er det i strid med Byggeteknisk forskrift der det i veiledningen står uttrykkelig: «Likestilt atkomst til rommene vil innebære at hovedløsningen er brukbar for alle målgruppene som byggverket er beregnet for.»

Løsningen, som Rådet for personer med funksjonsnedsettelse allerede har påpekt, må være enten å legge heis i søndre inngang som et nybygg utenpå skolen eller å legge en heis på innsiden. En diskriminerende løsning med egne løsninger for enkeltelever kan iallfall ikke velges.

Bildeserie

BILDER: Os skole