Dette mener kommunen beviser at veikroa drives av en stråmann

Advokat Arild Karlsen mener det har vært en muntlig avtale fra ansatte i Halden kommune om at serveringsbevillingen skulle gå i orden. Halden kommune står på sitt og mener Svinesundterrassen drives av stråmann, og vil ikke gi veikroa ny serveringsbevilling.