Dette gjør koronaviruset med næringslivet i Halden * Mange permitteringer * Mye usikkerhet * Noen har full drift

Noen holder hjulene i gang som vanlig, andre er i full gang med permitteringer. Felles for alle næringslivsaktører i Halden er at usikkerheten er stor og møtevirksomheten mandag har vært hektisk.