Barnehagene kan åpne 20. april. Skolefritidsordningen åpner 27. april. Fra samme dato kan første til fjerde klassinger begynne på skolen igjen.

20. april og 27. april

– For skoler og barnehager blir det en gradvis oppstart. Det er nå bestemt at barnehagene åpner opp igjen 20. april. Det er også bestemt at 1. – 4- klasse og SFO starter på skolen igjen fra 27. april. For andre elever er det ikke ennå satt noen konkret dato for når de kan komme tilbake til skolen.

– Derimot har regjeringen en ambisjon om at alle elever skal komme tilbake til skolen før sommeren, sier direktør for undervisning og oppvekst, Kent-Arne Andreassen.

Får tid til å planlegge

– Dette gir oss fornuftig tid til å planlegge en oppstart av vår virksomhet igjen. Det er jeg glad for at regjeringen gir oss.

– Dette gjør at mange av våre ansatte, som har hatt en spesiell og krevende arbeidssituasjon lenge nå kan ta seg noen dagers pause i påsken med god samvittighet. Samtidig vil jeg sende en hilsning til de som skal ivareta vårt tilbud og bistå helse i denne spesielle påsken. Vi har tid etter påsken til å planlegge en trygg og god oppstart for de første som skal få komme tilbake til barnehager og skoler, sier han.

Smittevern og planlegging

Detaljene for hvordan regjeringen har tenkt at barnehager og skoler skal organisere hverdagen i den første fasen etter oppstart, er foreløpig ikke kjent.

Utdanningsministeren lovte i dagens pressekonferanse at det vil komme gode og konkrete råd om hvordan man skal unngå smitte i skoler og barnehager.

Det jobber regjeringen med å lage nå og dette vil komme på plass i god tid før oppstart av skole og barnehager.

– Målet er å få alle tilbake til skolen før sommeren, men smittesituasjonen tilsier at vi bør ha en forsiktig og gradvis gjenåpning. Vi må sikre at det er nok plass i skolebygningene, og nok tid til forberedelser. Vi vil prioritere de yngste barna fordi hjemmeundervisning er vanskeligere. De er mer avhengige av foreldrene enn eldre elever, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding fra regjeringen.

Unntak fra skoleplikt

Det blir unntak fra plikten til å gå på skole for barn i risikogrupper og barn som lever sammen med familie i risikogrupper, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.

Barnehage- og skoleeiere skal fortsatt gi et barnehage- og skoletilbud til alle utsatte barn og unge, også de over 4. trinn.

– Lærerne har gjort en formidabel innsats med hjemmeundervisning i tiden som har vært, men nå får vi en litt annerledes situasjon med både hjemmeundervisning og vanlig skole. Gjenåpningen vil kreve mye ekstra av lærerne, og jeg vil benytte anledningen til takke for innsatsen, sier Melby i meldinga.

– Er mektig imponert

– Jeg er mektig imponert over hva våre ansatte i skoler og barnehager har klart få til i den tiden vi nå har vært gjennom. Det har vært gjort teknologiske kvantesprang og kreativiteten har vært stor. I tillegg har vi hatt et godt samarbeidsklima mellom ansatte, tillitsvalgte og ledere som har sikret en så god hverdag som det har vært mulig å gi barna våre. Det er jeg svært takknemlig for, og jeg er stolt over hva vi har fått til sammen, sier Kent-Arne Andreassen.

Om Regjeringens ambisjoner

– Ser du ambisjonene til Regjeringen om at alle skal begynne på skolen før sommeren som realistisk?

– Dette er avhengig av at vi får de gode utviklingene innen smitte som det er nå. Det kan komme endringer hvis det blir et høyere tilfang av smitte. Jeg håper utviklingen vi har nå fortsetter.

Påske ute sammen med familien

– Hvordan blir din påske i år?

– Jeg håper på godt vær og at vi kan være mye ute sammen med familien. Det blir en spesiell påske, der vi skal holde avstand. Jeg håper på uteaktiviteter sammen med familien, slutter han.