– Dette er veldig bra for de som ikke har nettverk og trenger hjelp i dagliglivet

Gratis dekkskift hos pinsemenigheten Salen. For å hjelpe folk i disse koronatider.