Gå til sidens hovedinnhold

Dette er vårt budskap

Artikkelen er over 1 år gammel

FRITT ORD Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Pensjonistpartiet er det partiet, som ved kommunevalget nå til høsten, har flest kandidater på sin liste. Vår liste inneholder navn på 45 personer som alle har sagt seg villig til å stå på listen og gjøre en innsats for at valgresultatet skal bli bra. Det er personer med tidligere bred erfaring fra politisk arbeid, samt også fra arbeid i lag/foreninger hvor de har engasjert seg sterkt for ulike områder. Næringslivet har også god representasjon slik at deres synspunkter kommer godt fram. De som kanskje vil være med å forme framtidens politikk i vår kommune, med et ungdommelig utgangspunkt, er også med på listen. Med andre ord så er Pensjonistpartiet et parti som har den grunnleggende holdning at vi vil være ombud for alle som bor i vår langstrakte kommune hvor innbyggernes interesser blir helt avgjørende for de standpunktene vi vil ta i de forskjellige saker som kommer til behandling i kommunestyret.

Pensjonistpartiet har lagt opp til gjennom styremøter og medlemsmøter at alle skulle ha innvirkning på det programmet som vi går til valg på. Det har medført at det på alle de områder som vårt program omhandler, er en bred oppslutning hvor klare standpunkter har blitt resultatet. Det vil bli gitt en bred informasjon til alle hustander i kommunen gjennom vår valgavis som vil bli distribuert slik at alle kan sette seg inn i hvilke områder som er våre satsningsområder. Valgavisen vil bli sendt ut 28. august slik at alle kan sette seg inn i det budskapet som vi vil gi til velgerne før dagene 8. og 9. september som er valgdagene.

Pensjonistpartiet har gjennom innlegg i HA ført fram vårt budskap overfor innbyggerne. Det samme har skjedd i møte med kommunens innbyggere på stands, og med representanter for lag/foreninger og ulike organisasjoner i møter. Dette vil det bli mer av i tiden som kommer. Pensjonistpartiet tar ombudsrollen på alvor. Ingen sak er for liten eller for stor. Det er kommunens innbyggere som er våre oppdragsgivere i tiden som kommer.

Pensjonistpartiet vil at Bergheim bo og omsorgssenter åpnes fullt ut med alle sine plasser i 2020. Det skal ikke være slik som nå at det er venteliste i kommunen for å få plass i våre institusjoner. De 25 til 30 personer som står på venteliste, skal omgående gis et tilbud om plass. Undervisningssektoren skal få nødvendige økonomiske midler slik at nivået blir hevet betraktelig. Kultur og idrett får tilført ressurser til økt bemanning og mer midler slik at de igjen kan gi lag/foreninger den hjelp og støtte som her trengs. Halden kommune er noe langt mere enn bare sentrumsområdene og vi vil endre de store prosjektene som er planlagt slik at vi ikke låser handlefriheten fremover for mye. Idretten får sin "storhall" men til en forsvarlig pris. Os skole rives ikke og Rødsberg opprettholdes.

Kommentarer til denne saken