Det var vondt og opprørende å lese om Geir Arne Høviks opplevelser som pårørende for sin demente far, Egil Arne Høvik. Den syke gamle mannen døde på Helsehuset for fire uker siden etter et lengre opphold på Bergheim bo- og aktivitetssenter. Her opplevde familien at han verken fikk den omsorgen eller det stellet han burde ha fått. Geir Arne Høvik sier han er glad for at faren aldri mer skal tilbake dit, og at familien ble fulle av angst og fortvilelse da faren hans tryglet om hjelp for å komme seg vekk fra Bergheim.

Anniken Henriksen er enhetsleder for sykehjem i Halden kommune. Hun beklager den vonde opplevelsen de pårørende har hatt i denne saken. Samtidig beskriver hun hvilke rutiner og retningslinjer det jobbes etter ved Halden sykehjem. Her er det et stort sprik mellom praksis, og Høvik-familiens opplevelser. Og det er nettopp dette spriket som er sakens kjerne, og som også åpenbart opprører ordfører Anne-Kari Holm – og alle oss andre. Det er ingen grunn til å trekke Høviks beskrivelser i tvil.

Etter det kraftfulle oppslaget om en svært alvorlig sak i HA, har vi fått to henvendelser fra pårørende til pasienter ved Bergheim. Begge forteller en annen historie; en historie om demente familiemedlemmer som har det bra, som blir fulgt opp, og som gir de pårørende trygghet. Det er bra!

Vi kan ikke unnlate å berøre en annen svært alvorlig sak. Det er ikke mer enn seks uker siden HA i flere artikler omtalte skjebnen til «Marie». Hun var pasient i en kommunal omsorgsbolig. Omsorgssvikten hun ble utsatt for ble kritisert i utvetydige ordelag av Fylkesmannen, og opprørte et helt lokalsamfunn.

Det er helt essensielt at de ansvarlige i eldreomsorgen – både administrativt og politisk nå sørger for at slikt ikke skjer igjen. I begge disse sakene er det åpenbart uoverensstemmelse mellom vedtatt praksis og realiteter. Det betyr at retningslinjer ikke er blitt fulgt, og at det har fått fatale konsekvenser for pasientene. Det er ikke til å leve med. Punktum!

Spesielt ikke i lys av den pågående debatten om «godt nok». Disse to svært alvorlige sakene er åpenbart IKKE «godt nok»! Det er i alles interesse at de blir gjennomgått og brukt som lærdom i hvordan vi kan sikre at alle får den pleie og omsorgen de skal ha.

Men det er en lite tillitvekkende tanke at kommuneøkonomien i framtida ser ut til å legge et ytterligere press på omsorgen for de gamle og syke i Halden. Dessverre.