(Nettavisen): SSB har lagt frem rykende ferske lønnstall for 2022.

Gjennomsnittlig månedslønn økte med 4,6 prosent fra 2021 til 2022. Det er den høyeste lønnsveksten på mange år - men som tabellen under viser, er det store variasjoner.

– Lønnsveksten i 2022 er den høyeste vi har målt siden 2008. Likevel fikk vi i gjennomsnitt mindre å handle for i fjor, ettersom prisene økte betydelig mer, sier seksjonssjef Tonje Køber i en pressemelding.

Helt i tet

Prisveksten i 2022, målt ved årsveksten i konsumprisindeksen (KPI), var på 5,8 prosent.

Lønnsveksten har økt i de fleste områder, men klart mest i oljebransjen. Månedslønnen i oljebransjen økte med hele 7,6 prosent til 82.130 kr. Det er det høyeste av alle næringsområdene.

– Høy aktivitet smitter

– Den høye lønnsveksten i oljebransjen skyldes i stor grad at bonusene økte mye. Det kan nok henge sammen med at det har vært et godt år i bransjen, med høy aktivitet og høyere priser på olje og gass, sier Tonje Køber i meldingen.

Aller mest tjente ledere i olje og gassnæringen, som i snitt ligger på 119.490 kroner i måneden. Handels- og skipsmeglere kommer på andreplass med 116.970 kroner i måneden i snitt.

Lav vekst for lærerne

I undervisningssektoren økte lønnen kun med 2,3 prosent, som er klart lavere enn de andre områdene.

– Årsaken er lærerstreiken i fjor, som ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd i september. Mange av de som jobber innenfor utdanning har derfor ikke fått årlig lønnsøkning ennå, sier Tonje Køber.

Tvisten skal behandles i Rikslønnsnemda 13. februar 2023.

Her kan du se snittlønnen for ditt yrke for månedslønn og hvor mye du bør tjene. Tallene for 2022 ligger i den høyre kolonnen, mens tall for 2021 i den midtre. Tallene er brutto månedslønn.