– Det stemmer ikke at Halden kommune skal gi fra seg inntektene fra Tyska og Hollenderen

I 2010 kjøpte Halden kommune områdene Tyska og Hollenderen av Norske Skogindustrier ASA og Norske Skog Eiendom AS. Hvilke økonomiske forpliktelser ligger i den avtalen?