– Vi er modne for å realisere et av verdens største, lengste og beste etapperitt med World Tour-status for kvinner, sier daglig leder i Ladies Tour of Norway, Roy Moberg

Vårgårda ikke med

Moberg og LToN-teamet har jobbet med dette prosjektet i over to år. Det har vært en litt kronglete vei i forhold til realisering, både på grunn av den pågående og langvarige pandemien, men også fordi prosjektet har krevd, og fortsatt krever, en rekke avklaringer på både norsk, svensk og dansk side for å kunne realiseres. Dette gjelder spesielt innenfor det rittekniske området.

– Vi jobbet lenge for å få med oss Vårgårdas endagersritt inn i konseptet, men de ønsker per nå å videreføre sitt opprinnelige konsept. Det er ingen «bad-feelings» fra vår side på det, Vårgårda er et unikt konsept med sterk lokal forankring, og vi har forståelse for at de forsøker å videreføre dette, sier Moberg.

Samtidig legger det litt begrensninger for LToN med tanke på å realisere Battle of the North slik man opprinnelig hadde planlagt.

– Det er rett og slett ikke plass i UCI sin kalender til et 10 dagers etapperitt med videreføring av Vårgårda i samme tidsperiode i august. Vi har imidlertid sammen med både det danske og svenske sykkelforbundet jobbet godt med å få på plass et alternativt rittkonsept.

Varierte etapper

Ladies Tour of Norway har nå på vegne av Nordisk prosjektfellesskap, som består av representanter fra både dansk, svensk og norsk side, formelt søkt om et 6 etappers World Tour ritt i perioden 16. -21. august i 2022.

Rittet planlegges gjennomført med to etapper på Jylland, tre etapper i Norge og en etappe med enten start eller målgang i Sverige langs Bohuskysten – med støtte fra grensebyen Halden. Moberg understreker at det er viktig å beholde identiteten til det originale LTON-konseptet, noe som blant annet innebærer sterk lokal forankring til regionen Østfold og Halden.

– Vi vil få seks varierte og spektakulære etapper som byr på tøff sidevindskjøring på Jylland, klatring i de norske fjell og fartsfylte tekniske løyper på Østlandet, krydret med en svensk/norsk avslutning på historisk grunn, sier han.

Hadde håpet på mai/juni

Det er ingen hemmelighet at arrangøren har forsøkt å finne en «spot» i UCIs World Tour-kalender i mai/juni måned. Det hadde gitt rom for å bygge videre på konseptet til et 10 etappers ritt med større fleksibilitet i forhold til andre større globale idrettsarrangement som normalt ligger i august.

– Vi har så langt ikke lykkes med det, men får vi en åpning fra UCI så er det fortsatt ønskelig, sier prosjektleder for teknisk gjennomføring av Battle of The North, Anders Eia Linnestad.

Nå er søknaden formelt levert, og LToN vil bruke våren i år godt sammen i prosjektgruppa for å berede grunnen for at Battle of the North lar seg gjennomføre i 2022.

– Vi legger lista høyt! Etapperittet skal bli unikt og spektakulært både når det gjelder kvalitet, innhold og sidearrangementer. Vi skal rett og slett levere noe verden ikke har sett maken til før når det gjelder World Tour ritt for kvinner, avslutter Moberg.