I HA 23. desember er det trykket en artikkel hvor vi i Høyre er bekymret for kommunens økonomiske bæreevne. Kritikken rettes mot de se som har påtatt seg det tunge ansvaret det er å drive en kommune.

I sitt tilsvar i artikkelen sier varaordføreren fra Arbeiderpartiet at de ikke er enige i kritikken fordi de finner rom til å «styrke kommunens innsats på flere områder neste år». Og det er nettopp her vår kritikk ligger.

Det bevilges penger til det ene gode formålet etter det andre, men det sies ikke noe hvor disse pengene skal tas fra. Det foretas ikke en eneste prioritering fordi ingenting velges bort. Det plusses bare på med den ene bevilgningen etter den andre. Det er hyggelig å bruke penger på gode tiltak, men det fungerer ikke over tid. På et eller annet tidspunkt vil pengene ta slutt dersom man ikke reduserer pengebruken på andre områder. Dette er ikke å prioritere og vi klarer ikke å se at posisjonen har klart å prioritere ned noe som helst. De økte kostnadene finansieres ved å øke eiendomsskatten og å sette av mindre penger på fond. Dette vil på sikt svekke kommunens økonomi enda mer.

Vi i Høyre er bekymret for Halden kommunes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne i fremtiden. Det er fortsatt slik at det må være balanse mellom utgifter og inntekter. Denne sannheten er like hard i kommuneøkonomien som i privatøkonomien. Kommunedirektøren har i flere år vært tydelig på kommunen har et stort omstillingsbehov for å tette gapet mellom de totale utgiftene og de totale inntektene. Dagens posisjon viser ikke på noen måte at de er villige til å ta det tunge ansvaret det er å sikre kommunen over tid. De stikker rett og slett hodet i sanden for den virkeligheten som kommunedirektøren beskriver.

For oss i Høyre er en solid økonomi i balanse forutsetningen for å kunne utvikle kommunen vår og satse. Det har vært varemerket vårt i over ti år. Vi synes også det er tungt å hele tiden jobbe med økonomisk balanse. Det er ikke gøy å kutte og omstilling er ikke enkelt.

Samtidig gleder vi oss til 2022 for da skal vi utvikle vår politikk for fremtiden. I 2023 er det valg og frem mot det skal vi møte innbyggere, brukere, ansatte, voksne og barn for å finne løsninger på de utfordringene vi har her i Halden. Vi vil lage politikken vår sammen med Haldenserne for det er sammen vi finner de beste løsningene.

Nå skal vi først ta en kort juleferie før vi i januar skal fortsette å gjøre vårt får å jobbe frem gode politiske beslutninger til det beste for Halden. Samtidig med dette skal vi starte det spennende arbeidet med å lage et valgprogram med løsninger som skal gjøre Halden til en enda bedre kommune i fremtiden.

God jul og godt nytt år.