De timelange køene på Svinesund er en loddrett skam. Og vanviddet her i kroken i sørøst bare fortsetter. Det vil fortsette så lenge alle grupper reisende nærmest tvangsdirigeres gjennom denne hovedporten til Norge. Hit kommer utenlandske turister på vei inn, norske statsborgere på vei hjem, uvaksinerte og fullvaksinerte, reisende fra grønne områder, reisende fra mørkerøde, mange skal bare vise gyldig koronapass, andre må teste seg osv. osv. Ikke å undre at det blir propp i denne flaskehalsen.

For det første har norske myndigheter stengt hovedinnfartsveien fra Dalsland. På brua på Kornsjø lyser et stort skilt ”stengt” og omdirigerer reisende til Svinesund. Man må da kjøre helt tilbake til veikrysset på vei 164. Der tok det svenske Vägverket ned skiltet om stengt vei til Kornsjø 1. juli ! Og Vägverket, Sverige og EU forventet nok at Norge skulle gjøre likedan da Dalsland også på vårt smittekart ble grønt.

Dessuten har Norge stengt den populære turistveien gjennom Bohuslän som kalles ”den blågrønne veien” : Denne idylliske veien fra Hällevassholm over Vassbotten til Iddefjorden er stengt i begge retninger. Blokkert er også veien fra Strømstad over Berby.

Kort sagt fremstår Norge her i sørøst som det lukkede land, med et ansikt utad så surt og grettent som det er mulig å få til. Ikke å undre at Danmarks utenriksminister nylig frårådet danske turister å dra hit.

For grenseboere råder nå tilstander som er verre enn reiserestriksjonene under 2. verdenskrig da man med grenseboerbevis kunne dra fram og tilbake over grensen. For grenseboerne i dag er det mer kronglete. For eksempel kan Kornsjø-boerne kjøre fritt over brua og inn i Sverige, men må returnere i en lang bue via flaskehalsen Svinesund, eller de må kjøre fra Ed over Nøssemark til Bjørkebekk og så til Halden – og derfra tilbake til Kornsjø , som er halvveis til ED igjen !

Rett nok innebærer opprettelsen av grensekontrollen på Bjørkebekk en viss lettelse. (Har for øvrig bare møtt hyggelige politifolk der !) Men alle vi som bor nær grensen må altså hele veien om Stora Lee for å komme hjem igjen ! Og reisen må planlegges ut fra at stasjonen på Bjørkebekk stenger allerede klokka 15.30. (Deretter er grensepasseringen selvsagt ulovlig og straffes med høye bøter. )

Skal det bli en avlastning for Svinesund som monner, må en permanent kontrollstasjon etableres på Kornsjø. Der bør i det minste fullvaksinerte, dagpendlere og nødvendig varetransport passere, alle andre – og alle uten gyldig koronapass – kan fortsatt henvises til Svinesund. Selvsagt kan også en teststasjon opprettes på Kornsjø – i likhet med Bjørkebekk.

Som i samferdselspolitikken ellers er det altfor lite fokus på dette sørøstlige hjørnet av landet – til tross for at det er hovedinnfartsporten til Norge !

Det er på høy tid at våre folkevalgte, representantene for vår region, retter ryggen og sier klart fra til de vestlendinger og sørlendinger som styrer oss: Grensekontrollen på Svinesund må avlastes ! Det må bli slutt på køkaoset !

At ”smittevernet” gjør dette nødvendig, aksepterer vi ikke. Vi forlanger de midler fra statskassen som må til for nettopp å få forbedre grensekontrollen i vår region.

Bare ved å åpne flere veier og opprette flere stasjoner, i første rekke på Kornsjø, kan det bli bedre flyt på grensekontrollen.