Jeg har et lite behov for å si noe om hvorfor Byparken leies ut til arrangementer hvor det benyttes alkohol.

Etter en artikkel i Halden Arbeiderblad om «Oktoberfesten», som Havna restaurant arrangerer i dag fredag, så har det kommet noen kommentarer og sure oppstøt; - «Dette var ikke det man donerte millioner av kroner til?"

Noen går så langt som å si:

«Fester med alkohol som sentrum den en dagen, og preventivt arbeid blant ungdom med rusproblem andre dager. Snakker om å snakke med to tunger.»

Veldig mye av dette er rett og slett feil. Vi arbeider ikke med ungdommer med rusproblem. Ung på dagtid, er et lavterskeltilbud til ungdommer som er på vei til, eller har falt ut av skolen. Ungdommer med rusutfordringer skal ha annen behandling enn hva Ung på dagtid kan tilby.

Byparken er bygd for å være en arbeidstreningsarena for ungdommer som er blitt lei av skolen av forskjellige årsaker. Vi er et verktøy for skoleverket, hvor den viktigste leverandøren av ungdommer til oss er Oppfølgingstjenesten.

I Byparken skal ungdommene være delaktig i driften på dagtid. Det gjøres gjennom seminarer, utstillinger og andre arrangementer. De lærer om drift, service og kundebehandling. Neste år blir det også fokus på lyd, lys og scene.

Målet er at den enkelte skal finne trygghet, motivasjon og utvikling gjennom våre tilbud. Slik vil de ha en bedre sjanse til å rekvalifisere seg til skole eller mot arbeidslivet. Det kan forebygge rus og kriminalitet, for å nevne noen utfordringer ved utenforskap.

Byparken har driftskostnader på rundt 3000 kroner dagen, som er over en million i året.

Derfor må vi finne en god og sunn bærekraft som gjør at vi kan drifte stedet. Vår viktigste inntektskilde og fokus vil være arrangementer som skjer på dagtid. Dette i tråd med Ung på dagtid sine behov og integrering i Byparken.

Da er vi avhengig av næringslivet og andre aktører som vil benytte Byparken til arrangementer på dagtid. Dette arbeidet er godt i gang og vi har allerede gjennomført mange seminarer med stor suksess, og flere er booket for fremtiden.Kirkens Bymisjon i Østfold har ingen motforestillinger mot at kulturlivet, næringslivet og private kan leie Byparken til arrangementer hvor det benyttes alkohol.

Bakgrunn:

Inviterer til Oktoberfest – i Kirkens Bymisjons lokaler

Vi er glade for at dette vakre bygget i sentrum av Halden kan disponeres av byens innbyggere til arrangementer som Kirkens Bymisjon ikke kan arrangere. Bymisjonen skal ikke ha skjenkebevilling, så derfor er vi ikke involvert i arrangementer hvor det benyttes alkohol, annet enn utleie av selve lokalene. Resten leveres av næringslivet i Halden.

Vi syntes det er flott når Comet hockey kan ha kick-off i Byparken, selv om det serveres noen øl.

Eller at «Damenes aften» kan kose seg med et glass Prosecco og ha det gøy sammen.

Vi håper Byparken blir en møteplass som skal gi mange haldensere gode minner for livet. Uansett om det er bryllup, jubileum, konfirmasjon eller dåp. Det å tilrettelegge for gode møteplasser er en viktig oppgave for Kirkens Bymisjon.

Overskuddet i Byparken skal i hovedsak brukes til gratis arrangementer for ungdommer i fremtiden. Derfor blir jeg litt oppgitt når folk ikke skjønner at en god bærekraft er helt nødvendig for å nå disse målene.

Til slutt vil jeg informere dere «sure-oppstøt-folka» med litt fakta:

Siden første arrangement i juli og ut resten av året 2022, så vil Byparken ha blitt brukt til 12 arrangementer med alkohol og 63 arrangementer uten alkohol. Av disse er 19 arrangementer for ungdommer.

Trond Henriksen - Rom for alle